Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 
Thông báo xét sáng kiến năm 2022
Người đăng tin: Nguyễn Hữu Xuân Trường Ngày đăng tin: 24/08/2022 Lượt xem: 26


Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-SYT ngày 17/5/2016 của Sở Y tế về việc ban hành Quy chế về hoạt động sáng kiến của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; thực hiện Kế hoạch hoạt động sáng kiến năm 2022, Sở Y tế thông báo xét sáng kiến năm 2022 như sau:

1. Thời hạn gửi hồ sơ: trước ngày 20/9/2022. Sau ngày 20/9/2022 Sở Y tế chốt danh sách và tiến hành tổ chức Hội đồng xét duyệt. Những hồ sơ gửi sau ngày 20/9/2022 sẽ được Sở Y tế chuyển xét duyệt vào đầu năm 2023.

2. Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị chấp thuận việc công nhận sáng kiến của đơn vị.

b) Biên bản họp xét duyệt sáng kiến của đơn vị.

c) Quyết định công nhận sáng kiến tại đơn vị (kèm danh sách các sáng kiến).

d) Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến của tác giả/nhóm tác giả: thực hiện theo mẫu Phụ lục 1 Quy chế về hoạt động sáng kiến của Sở Y tế.

3. Cách thức gửi Hồ sơ:

- Nội dung a, b, c của thành phần hồ sơ: gửi văn bản về Sở Y tế qua Hệ thống quản lý và điều hành văn bản (egov.danang.gov.vn).

- Nội dung d của thành phần hồ sơ: gửi trực tuyến qua Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ Sở Y tế https://quanlykhcn.sytdn.vn bằng cách tải file điện tử sáng kiến. Để đảm bảo hình thức trình bày, tránh các lỗi định dạng khi đọc file, Sở Y tế quy định định dạng file tải lên là PDF (Hệ thống không chấp nhận nếu tải file word).

4. Lưu ý các đơn vị:

- Căn cứ hướng dẫn hoạt động sáng kiến tại cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 01/HD-SKHCN ngày 07/6/2021: thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến là 01 năm kể từ ngày sáng kiến được đưa vào áp dụng lần đầu.

- Các thông tin sáng kiến đăng ký trực tuyến trên Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ phải chính xác và trùng khớp với thông tin gửi bằng văn bản. Sở Y tế sử dụng các thông tin trích xuất từ phần mềm Hệ thống để thực hiện các hoạt động quản lý.

- Hoàn thành việc gửi hồ sơ đúng thời hạn. Quá ngày 20/9/2022 Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ sẽ tự động đóng chức năng tải file sáng kiến.

Các thông tin cần hỗ trợ, đề nghị liên hệ Văn phòng Sở Y tế, điện thoại 3821.206 để được hướng dẫn.


Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 4 4 8 1 5 2 9
Hôm nay: 292
Hôm qua: 2.888
Tuần này: 12.932
Tháng này: 35.422
Tổng cộng: 4.481.529

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang