Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 
Đà Nẵng: Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020 về lĩnh vực y tế
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 29/11/2019 Lượt xem: 214

Trong thời gian qua, ngành y tế thành phố Đà Nẵng đã và đang không ngừng thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng sử dụng dịch vụ công của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế đóng trên địa bàn thành phố. Cụ thể:


1. Tình hình thực hiện đối với những nhiệm vụ chung

a) Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

- Luôn nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 66/TB-VPCP ngày 27 tháng 4 năm 2016 về tình hình triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

- Luôn nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử để công khai, minh bạch nhằm tạo Điều kiện cho doanh nghiệp giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước qua môi trường mạng; mở một chuyên Mục về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử. Công khai quy trình, thủ tục, Điều kiện kinh doanh (nếu có), kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

- Luôn nghiêm túc thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp.

b) Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

- Tổ chức thanh tra chuyên ngành, kiểm tra và kiểm toán theo hướng lồng ghép, phối hợp và kế thừa kết quả hoạt động giữa các cơ quan. Công khai trước kế hoạch thanh tra, kiểm tra và kiểm toán doanh nghiệp để tránh trùng lặp, chồng chéo; không thanh tra, kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật.

- Xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm pháp luật để bảo đảm sự bình đẳng và quyền lợi của các doanh nghiệp chân chính; Tạo môi trường lành mạnh, an toàn để doanh nghiệp kinh doanh theo đúng pháp luật.

c) Bảo đảm quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực, thông tin

- Quán triệt cán bộ công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp.

- Công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ, tăng cường thanh tra công vụ; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

2. Kế hoạch triển khai năm 2020

Trong năm 2020, ngành y tế thành phố sẽ tiếp tục thực hiện những hoạt động trọng tâm nhằm mục đích tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển trong lĩnh vực y tế, cụ thể:

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chính được nêu tại Nghị quyết 35/NQ-CP trong năm 2020 để đảm bảo tính công bằng, minh bạch, cạnh tranh trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong ngành y tế đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được phát triển.

- Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính công ở các mức độ cần phải đạt hiệu quả và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như tăng khả năng sự hài lòng và tạo thuận tiện trong tiếp cận các thông tin cho các doanh nghiệp hoạt động về y tế.

- Không để xảy ra bất kỳ một sự cố y khoa nào trong hoạt động doanh nghiệp về lĩnh vực y tế.

- Tiếp tục đào tạo các cán bộ tiếp nhận thủ tục hành chính công về tác phong, thái độ và tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo quy định.

Hoài Vi


Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 0 9 3 7 0 1
Hôm nay: 719
Hôm qua: 3.919
Tuần này: 0
Tháng này: 16.250
Tổng cộng: 3.093.701

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này