Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 
Kê khai giá theo Thông tư 233/2016/YTT-BTC ngày 11/11/2016
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 27/07/2019 Lượt xem: 532

Thực hiện quy định Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của


Hướng dân Kê khai giá theo Thông tư 233/2016/YTT-BTC ngày 11/11/2016

Thực hiện quy định Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá tại Điều 1 "sửa đổi, bổ sung Điều 15: Cách thực thực hiện và tiếp nhận kê khai giá"; và Công văn số 112/UBND-STCngày 6/01/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị một số nội dung cụ thể như sau:

1. Về thủ tục thực hiện kê khai giá: các đơn vị gửi văn bản kê khai giá gồm 02 bản theo mẫu Phụ lục số 4 Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. Trong đó, đơn vị cần nêu rõ chi tiết cụ thể các yếu tố cấu thành giá và so sánh giá dịch vụ liên quan (nếu có).

2. Về trách nhiệm của đơn vị thực hiện kê khai giá: chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của mức giá kê khai phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá; chấp hành báo cáo về mức giá kê khai theo yêu cầu của Sở Y tế đề phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá.

Lưu ý: Tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định "Bãi bỏ Điều 16 Thông tư số 56/2014/TT-BTC" và nội dung về cách thức thực hiện kê khai quy định chi tiết tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 "sửa đổi, bổ sung Điều 15: Cách thực thực hiện và tiếp nhận kê khai giá".

Trên đây là hướng dẫn của Sở Y tế về việc thực hiện kê khai giá, đề nghị các đơn vị lưu ý và nghiên cứu quy định chi tiết tại  Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính để thực hiện./.


Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 9 1 9 9 1 3
Hôm nay: 244
Hôm qua: 4.223
Tuần này: 12.365
Tháng này: 76.347
Tổng cộng: 2.919.913

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII. Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này