Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 
Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 25/01/2019 Lượt xem: 543


Để đảm bảo việc báo cáo số liệu y tế dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 được chính xác và kịp thời, Sở Y tế chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố thực hiện chế độ báo cáo tết như sau:

1. Các đơn vị gửi lịch trực về Sở Y tế (thông qua phòng Nghiệp Vụ Y), gửi nhanh qua địa chỉ Email: nghiepvuysyt@danang.gov.vn trước ngày 29/01/2019; lịch trực phải thể hiện rõ họ tên cán bộ, vị trí, chức danh chuyên môn và số điện thoại liên lạc theo từng ngày trực.

2. Nghiêm túc thực hiện công tác thông tin báo cáo trong dịp Tết

a) Đối với các Bệnh viện trực thuộc Sở và các bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố: Báo cáo tình hình khám chữa bệnh cấp cứu, tai nạn, ngộ độc trong dịp Tết theo hệ thống báo cáo trực tuyến của Cục Quản lý khám chữa bệnh theo hướng dẫn như sau:

- Phân công cán bộ bệnh viện thường trực lãnh đạo, chuyên môn, báo cáo số liệu hàng ngày. Danh sách cán bộ thường trực báo cáo số liệu kèm theo số điện thoại di động, email đề nghị cập nhật trực tiếp trên phần mềm báo cáo trực tuyến. Đồng thời gửi danh sách theo mẫu sau đây qua địa chỉ Email phòng Nghiệp Vụ Y: nghiepvuysyt@danang.gov.vn trước ngày 29/01/2019.

TT

Khoảng thời gian của số liệu báo cáo

Thời điểm báo cáo

Họ tên và SĐT di động cán bộ thực hiện báo cáo

Họ tên  và SĐT di động trực lãnh đạo đơn vị

  1.  

7:00 ngày 02/02 (28 Tết) đến 7:00 ngày 03/02

(29 Tết)

Trước 9:00 ngày 03/02 (29 Tết)

 

 

  1.  

7:00 ngày 03/02 (29 Tết) đến 7:00 ngày 04/02

(30 Tết)

Trước 9:00 ngày 04/02 (30 Tết)

 

 

  1.  

7:00 ngày 04/02 (30 Tết) đến 7:00 ngày 05/02 (Mùng 1)

Trước 9:00 ngày 05/02 (Mùng 1)

 

 

  1.  

7:00 ngày 05/02 (Mùng 1) đến 7:00 ngày 06/02 (Mùng 2)

Trước 9:00 ngày 06/02 (Mùng 2)

 

 

  1.  

7:00 ngày 06/02 (Mùng 2) đến 7:00 ngày 07/02 (Mùng 3)

Trước 9:00 ngày 07/02 (Mùng 3)

 

 

  1.  

7:00 ngày 07/02 (Mùng 3) đến 7:00 ngày 08/02 (Mùng 4)

Trước 9:00 ngày 08/02 (Mùng 4)

 

 

  1.  

7:00 ngày 08/02 (Mùng 4) đến 7:00 ngày 09/02 (Mùng 5)

Trước 8:00 ngày 09/02 (Mùng 5)

 

 

  1.  

7:00 ngày 09/02 (Mùng 5) đến 7:00 ngày 10/02 (Mùng 6)

Trước 9:00 ngày 10/02 (Mùng 6)

 

 

  1.  

7:00 ngày 10/02 (Mùng 5) đến 7:00 ngày 11/02 (Mùng 7) và số liệu báo cáo tổng kết 9 ngày Tết

Trước 7:30 ngày 11/02 (Mùng 7)

 

 

Lưu ý:

- Báo cáo hàng ngày tình hình khám chữa bệnh cấp cứu, tai nạn, ngộ độc, ...  về Sở Y tế theo mẫu tại cổng báo cáo trực tuyến khám chữa bệnh. Chú ý các số liệu: Khám cấp cứu tai nạn do pháo nổ, thuốc nổ, ngộ độc thực phẩm; Tử vong do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, đánh nhau phải báo cáo danh sách người bệnh chi tiết. 

- Khi báo cáo số liệu tử vong tại bệnh viện tại Mục 6. Tổng số tử vong tại bệnh viện (do tai nạn giao thông; pháo nổ, chất nổ khác; ngộ độc thức ăn; tai nạn đánh nhau) cần ghi rõ bao nhiêu trường hợp chuyển viện (nếu có); bao nhiêu trường hợp ngoại tỉnh chuyển đến (nếu có). Phần thông tin này ghi vào Mục "Diễn biến khác/Tình hình đặc biệt khác" trên hệ thống báo cáo trực tuyến của Bộ Y tế.

- Khi thống kê số liệu tại Mục 2.1. Tổng số khám cấp cứu tai nạn giao thông cần ghi rõ có bao nhiêu trường hợp từ các bệnh viện khác trên địa bàn thành phố chuyển đến, bao nhiêu trường hợp ngoại tỉnh chuyển đến (để tránh thống kê trùng lặp các trường hợp).

Ví dụ: Tại BV Đà Nẵng: Ngày …/…/2019: Có 20 ca TNGT; trong đó: Hòa Vang chuyển đến 02 ca, Quảng Nam chuyển đến 02 ca.

Phần thông tin này cũng được ghi vào Mục "Diễn biến khác/Tình hình đặc biệt khác" (trên hệ thống báo cáo trực tuyến của Bộ Y tế) để Sở theo dõi và tổng hợp cùng với thông tin số liệu tử vong như đã nêu trên.

- Thời gian bệnh viện báo cáo về Sở Y tế trước 9 giờ sáng hằng ngày qua phần mềm trực tuyến, từ ngày 03/02/2019 đến ngày 11/02/2019 số liệu của các ngày từ 28 Tết đến hết ngày Mùng 6 Tết. Sáng ngày 29 Tết bắt đầu báo cáo số liệu của ngày 28 Tết, sáng Mùng 7 Tết báo cáo số liệu ngày Mùng 6 Tết và rà soát, đối chiếu, bổ sung đầy đủ số liệu cả kỳ nghỉ Tết (09 ngày). Số liệu được tính theo ca trực từ 7 giờ sáng hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Các diễn biến đặc biệt khác yêu cầu báo cáo ngay Sở Y tế.

- Báo cáo trực tuyến theo phần mềm Kiểm tra bệnh viện, tại địa chỉ: qlbv.vn/baocaotet, hoặc đường link từ trang chủ website của Cục Quản lý khám chữa bệnh kcb.vn. Tài khoản liên hệ Phòng Kế hoạch tổng hợp hoặc Quản lý chất lượng của bệnh viện. Đơn vị chưa có tài khoản đề nghị gửi đăng ký theo địa chỉ email hỗ trợ: qlbv.vn@gmail.com.

b) Đối với các đơn vị khối không giường bệnh

- Các đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Cấp cứu thành phố báo cáo số liệu chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật báo cáo tình hình dịch bệnh, công tác kiểm dịch y tế quốc tế; Trung tâm Cấp cứu báo cáo tình hình cấp cứu, vận chuyển cấp cứu). Báo cáo hằng ngày (có số liệu cộng dồn) gửi về Sở Y tế qua Email phòng Nghiệp Vụ Y: nghiepvuysyt@danang.gov.vn trước 9 giờ sáng. Thời gian báo cáo bắt đầu từ ngày 03/02/2019 đến ngày 11/02/2019. Ngày 11/02/2019 báo cáo trước 7 giờ 30.

- Các đơn vị còn lại báo cáo tình hình chung của đơn vị trong toàn dịp Tết (09 ngày Tết) gửi về Sở Y tế qua Email phòng Nghiệp Vụ Y: nghiepvuysyt@danang.gov.vn trước 7 giờ 30 ngày 11/02/2019.

- Các đơn vị khi có diễn biến đặc biệt khác yêu cầu báo cáo ngay về Sở Y tế.

c) Đối với các bệnh viện Bộ, Ngành trên địa bàn thành phố: Đề nghị phối hợp cung cấp số liệu gửi Sở Y tế như sau:

- Nội dung báo cáo: Theo mẫu đính kèm (đây là mẫu do Bộ Y tế ban hành thống nhất trên toàn quốc). Thời gian báo cáo từ ngày 03/02/2019 đến ngày 11/02/2019 số liệu của các ngày từ 28 Tết đến hết ngày Mùng 6 Tết. Trong số khám cấp cứu do tai nạn giao thông và tử vong do tai nạn giao thông đề nghị các bệnh viện ghi rõ có bao nhiêu trường hợp chuyển từ các bệnh viện khác trên địa bàn thành phố đến; bao nhiêu trường hợp ngoại tỉnh chuyển đến (nếu có).

- Hình thức báo cáo: Gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Y tế, địa chỉ: tầng 23, Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng - 24 Trần Phú, Đà Nẵng, đồng thời gửi nhanh qua địa chỉ email: nghiepvuysyt@danang.gov.vn trước 7 giờ 30 ngày 11/02/2019 (Mùng 7 Tết).

d) Phòng Nghiệp Vụ Y - Sở Y tế kiểm tra, giám sát số liệu báo cáo của các đơn vị, đảm bảo hoàn thành số liệu báo cáo trực tuyến về Bộ Y tế trước 12 giờ hằng ngày: từ ngày 03/02/2019 đến ngày 11/02/2019. Đối với báo cáo 3 ngày Tết, 6 ngày Tết và 9 ngày Tết gửi Bộ Y tế theo đường công văn điện tử; báo cáo gửi UBND thành phố theo yêu cầu.

Danh sách cán bộ phụ trách công tác báo cáo hằng ngày Sở Y tế:

STT

Họ và tên

Di động

Ngày thực hiện báo cáo

1

Nguyễn Hữu Xuân Trường

0905.442.330

03/02 (29 Tết) đến 11/02/2019 (Mùng 7 Tết)

         

Mẫu báo cáo tết được thiết kế trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Bộ Y tế:

/documents/10180/475711/203a.%20M%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-T%E1%BA%BFt-Nguy%C3%AAn-%C4%90%C3%A1n-K%E1%BB%B7-H%E1%BB%A3i-2019.doc

/documents/10180/475711/203b.%20M%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-Danh-s%C3%A1ch-b%E1%BB%87nh-nh%C3%A2n-chi-ti%E1%BA%BFt-Excel.xls

Tin: Xuân Trường


Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 1 0 8 6 2 4
Hôm nay: 229
Hôm qua: 4.041
Tuần này: 11.707
Tháng này: 31.173
Tổng cộng: 3.108.624

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này