Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0905.141.567 (BS. Nguyễn Tiên Hồng, PGĐ Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0913.438.699 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại sân bay, bến cảng), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KQLCNT GT: MS THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PC DỊCH 2020-BV ĐÀ NẴNG
Người đăng tin: Duyên Thị Trúc Nguyễn Ngày đăng tin: 15/05/2020 Lượt xem: 263

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KQLCNT GT: MS THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PC DỊCH 2020-BV ĐÀ NẴNG


UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:                 /QĐ-SYT

Đà Nẵng, ngày      tháng  02   năm 2020

                                                                

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch năm 2020 cho Bệnh viện Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/ 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/ 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT0BYT ngày 31/05/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Căn cứ Quyết định số 7088/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/03/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 516/UBND-VHXH ngày 29/01/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc mua sắm cấp thiết bổ sung trang thiết bị phòng, chống dịch năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc mua sắm thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch năm 2020 cho Bệnh viện Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch năm 2020 cho Bệnh viện Đà Nẵng;

 

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất ngày 25/02/2020, 05 biên bản thương thảo hợp đồng ngày 25/02/2020 giữa Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và các nhà thầu và Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 26/02/2020;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với các nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch năm 2020 cho Bệnh viện Đà Nẵng.

Chi tiết nội dung vui lòng truy cập vào đường link bên dưới:

 /documents/237218/0/Color+Scan_1.PDF/91386658-85a8-4005-b0a7-b68a32ec0d8c


Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 7 6 2 2 9
Hôm nay: 427
Hôm qua: 2.189
Tuần này: 0
Tháng này: 427
Tổng cộng: 1.776.229

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII. Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này