Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0905.141.567 (BS. Nguyễn Tiên Hồng, PGĐ Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0913.438.699 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại sân bay, bến cảng), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Người đăng tin: Duyên Thị Trúc Nguyễn Ngày đăng tin: 09/07/2020 Lượt xem: 222

THÔNG BÁO MỜI THẦU


UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Số:             /TB-SYT                     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày       tháng 7 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

          Thực hiện Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi, Sở Y tế tổ chức lựa chọn nhà thầu 01 gói thầu, cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Mã thông tin

Thời gian đóng, mở thầu

Ngày/Số báo Đấu thầu

1

Mua sắm tập trung trang thiết bị xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi

07-20957549

10:00 ngày 17/7/2020

08/07/2020

127

Hồ sơ mời thầu của gói thầu đã được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu muasamcong.mpi.gov.vn và website Sở Y tế thành phố Đà Nẵng soyte. danang.gov.vn.

Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia dự thầu các gói thầu nêu trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Sở Y tế thành phố Đà Nẵng theo số điện thoại 0236.3897197 hoặc website Sở Y tế thành phố Đà Nẵng./.

Nơi nhận:                                                              

- UBND TP Đà Nẵng (để b/cáo);

- Sở Tài chính (để biết);

- Các nhà thầu tham gia;

- Các Tổ tư vấn;

- Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi;

-  Lưu: VT, KHTC.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Ngô Thị Kim Yến

 

Chi tiết file: /documents/237218/0/Color+Scan_1_20200709151641610.PDF/b828f773-1478-401a-828b-85a119938999

HSYC /documents/237218/0/E-HSMT+Goi+XN+Covid-19_SYT+Da+Nang+03.07.2020+R1+%28Final%29.docx/1d9f2672-5220-4b9c-8e7f-65116cdec8ea

 


Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 4 5 3 5 2
Hôm nay: 10.420
Hôm qua: 12.023
Tuần này: 10.420
Tháng này: 32.968
Tổng cộng: 1.345.352

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII. Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này