Ngành y tế thành phố nỗ lực góp phần thực hiện tốt Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường”

        Xem với cỡ chữ    

Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 3193/KH-UBND ngày 06/5/2015 về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng đã chủ động chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc và phối hợp với các cơ quan ban, ngành liên quan nhằm triển khai tốt các hoạt động về quản lý, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện xây dựng thành phố Đà Nẵng là thành phố môi trường.

Hiện nay, chất thải rắn y tế toàn thành phố được quản lý theo Quyết định số 43/2007/QĐ-YT về việc "ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế" cụ thể chất thải rắn y tế nguy hại từ nguồn thải được phân loại tại chỗ, lưu chứa trong các thùng riêng biệt và tập kết tại khu vực lưu giữ theo quy định tại từng cơ sở y tế, đồng thời được tách biệt với rác thải sinh hoạt.

Nhìn chung, công tác quản lý chất thải rắn y tế nguy hại đã được các cơ sở y tế của tất cả các tuyến ngày càng chú trọng hơn. Tại các cơ sở y tế đều bố trí vật dụng đựng kim tiêm, vật sắc nhọn đúng quy cách, chất thải rắn sinh hoạt được phân loại và thu gom riêng. Chất thải nguy hại để trong các thùng hoặc các thiết bị riêng có nắp đậy hoặc bao bì có màu vàng.

Về xử lý chất thải rắn y tế nguy hại: Hầu hết các cơ sở y tế đều hợp đồng với Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng để thu gom, vận chuyển và đốt rác tập trung tại Bãi rác Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng. Chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom riêng bằng xe chuyên dụng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và được thu gom cách nhật.

Riêng đối với các trạm y tế xã/phường trên địa bàn thành phố đang thực hiện bằng 02 phương án: một số trạm hợp đồng với Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng thu gom 2 ngày/1 lần và một số trạm chuyển rác thải y tế nguy hại từ trạm lên Trung tâm Y tế quận/huyện lưu giữ và tại đây được Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng thu gom 2 ngày /1 lần do đặc thù số lượng phát sinh chất thải rắn y tế nguy hại ở các trạm y tế xã/phường hầu như không đáng kể.

Với mục đích duy trì bền vững những kết quả đạt được trong thời gian qua, ngành y tế thành phố Đà Nẵng cũng đã có kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện quản lý, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2016 và những năm tiếp theo cụ thể những hoạt động như sau:

+ Tiếp tục đầu tư các phương tiện, thiết bị đảm bảo cho công tác phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển và lưu giữ tại các bệnh viện, bao gồm: Túi đựng chất thải, hộp đựng chất thải sắc nhọn, thùng đựng chất thải, phương tiện vận chuyển chất thải trong bệnh viện, khu vực lưu giữ chất thải, thiết bị tại khu vực lưu giữ chất thải, phương tiện bảo hộ lao động.

+ Đầu tư hỗ trợ phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại bên ngoài bệnh viện, gồm xe chuyên dụng vận chuyển rác thải y tế, thiết bị xử lý rác thải y tế nguy hại trước khi xử lý tập trung.

+ Tiếp tục kêu gọi hỗ trợ đầu tư cho công tác xử lý chất thải y tế từ nhiều nguồn vốn để trang bị xe chuyên dụng vận chuyển rác thải y tế, thiết bị xử lý rác thải nguy hại trước khi rác thải được xử lý tập trung; Đề xuất, kêu gọi nguồn vốn đầu tư thêm 01 lò đốt công suất 300kg/giờ để mở rộng công suất hiện có tại bãi rác Khánh Sơn từ nguồn vốn của Dự án Hỗ trợ Xử lý chất thải bệnh viện.

 

                                                                                                                        Hoài Vi

In Quay lại chia sẻ bài viết

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 19/8/2019

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (đến tháng 8/2019)

Cập nhật danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trang thiết bị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Trung tâm Y tế quận Hải Châu: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 31/7/2019)

1 3 6 9 4 1 6 4
Hôm nay: 3929
Tháng này: 68993
Tổng cộng: 13694164