Số liệu khám, chữa bệnh 3 tháng năm 2016

        Xem với cỡ chữ    

Số liệu khám chữa bệnh 3 tháng năm 2016

TT Cơ sở y tế Số lượt khám bệnh  Số lượt điều trị nội trú Tổng số ngày điều trị nội trú
Tổng số   Tổng số  
BHYT BHYT
  TỔNG SỐ 845.817 496.660 86.373 69.055 559.598
A Y tế công  694.034 468.461 69.173 61.954 497.740
I Tuyến tỉnh 271.570 142.866 52.122 46.337 385.999
1 BV Đà Nẵng 99.567 63.668 22.343 18.815 163.843
2 BV Sản Nhi 79.391 46.624 19.769 18.483 111.524
3 BV Ung Bướu 12.605 8.477 4.455 4.338 46.926
4 BV Da liễu 25.892 6.620 894 668 9.367
5 BV Tâm Thần 19.076 10.568 608 386 15.747
6 BV Mắt 28.410 3.982 2.730 2.438 11.228
7 BV YH - CT 3.021 1.538 787 736 16.353
8 BV Lao-B.Phổi 1.833 995 398 353 6.547
9 BV ĐD - PHCN 461 394 138 120 4.464
10 TT R.HM 1.314        
II Tuyến huyện 324.461 285.213 17.049 15.615 111.731
1 Quận Hải Châu 69.107 65.220 2.998 2.854 18.825
2 Quận Thanh Khê  51.470 41.285 1.934 1.742 11.813
3 Quận Sơn Trà 53.438 44.020 3.420 2.817 25.454
4 Quận Liên Chiểu 54602 48223 3212 3000 19820
5 Quận N.Hành Sơn 20.210 14.991 1.710 1.657 11.497
6 Quận Cẩm Lệ 50.098 47.168 2.880 2.700 18.386
7 Huyện Hòa Vang 25.536 24.306 895 845 5.936
8 Huyện Hoàng Sa          
III Tuyến xã 98.003 40.382 2 2 10
1 Quận Hải Châu    18.984            1.738      
2 Quận Thanh Khê  12.816             1.819      
3 Quận Sơn Trà    12.424                217      
4 Quận Liên Chiểu      4.587             1.363      
5 Quận N.Hành Sơn    14.764             2.427      
6 Quận Cẩm Lệ 4.226            4.020      
7 Huyện Hòa Vang    30.202           28.798 2 2 10
8 Huyện Hoàng Sa          
B Y tế tư nhân 151.783 28.199 17.200 7.101 61.858
1 BV Hoàn Mỹ        54.835               16.300 5029 3850 17539
2 BV Bình Dân 13226 1313 527 345 3681
3 BV Vĩnh Toàn 1.278 53 98 8 745
4 Bệnh viện Phụ nữ 7.091 136 491 367 2.050
5 Bệnh viện Tâm trí 18543 6068 1.313 985 5.846
6 Bệnh viện Gia đình 56810 4329 9742 1546 31997

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng lao động

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm các gói thầu đối với Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2018 - 2020 cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho 16 cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế chưa tự tổ chức lựa chọn nhà thầu tại đơn vị

Đình chỉ lưu hành viên nang Cảm xuyên hương

Xử phạt vi phạm hành chính phòng khám đa khoa Hữu Thọ

Thông báo trúng thầu gói thầu Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho các cơ sở y tế trực thuốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỮU THỌ

Bệnh viện Mắt thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Kết quả giải thưởng ‘‘Toả sáng Blouse trắng’’ năm 2017

Thông báo kết quả xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp thành phố năm 2017

1 1 8 8 0 7 0 4
Hôm nay: 0
Tháng này: 213130
Tổng cộng: 11880704