Đà Nẵng: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế toàn dân năm 2016

        Xem với cỡ chữ    

Tại Thành phố Đà Nẵng, thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân là một trong những mục tiêu phấn đấu mà cấp Ủy đảng, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã khởi động từ nhiều năm trước và đã chính thức triển khai thực hiện vào năm 2012, đặc biệt kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020.

Có thể khẳng định, cả hệ thống chính trị của thành phố đã vào cuộc với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các cấp, các Sở, Ngành thành phố, các cơ quan chuyên môn tại quận, huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ, với các chương trình và kế hoạch cụ thể và giải pháp phù hợp để đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh lộ trình bao phủ BHYT toàn dân, góp phần bảo đảm tốt hơn chính sách an sinh xã hội của thành phố.

Sau gần 4 năm triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 21-11-2012 của Bộ Chính trị về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020" và Quyết định số 538/QĐ –TTg ngày 29-3-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020; đây là cơ sở thuận lợi để cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo từ Trung ương, bộ, ngành liên quan để triển khai thực hiện hiệu quả công tác BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó:

Về phía thành phố: Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 28/5/2013 với mục tiêu phấn đấu 96% dân số trên thành phố tham gia BHYT từ năm 2015;

Ủy ban nhân dân thành phố ra Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý tổ chức thực hiện Luật BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 về ban hành thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2012 và những năm tiếp theo.

Về phía Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp:  Từ hệ thống văn bản chỉ đạo và hướng dẫn triển khai thực hiện của cấp Ủy đảng và chính quyền thành phố các cấp, các Sở, Ban, Ngành thành phố, quận/huyện, xã/phường đều có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn quản lý, có thể nói cả hệ thống chính trị đã vào cuộc một cách đồng bộ và quyết liệt.

Trên cơ sở chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; các ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai bảo hiểm y tế toàn dân đến tận xã phường, thôn, tổ dân phố, phù hợp với với đặc điểm tình hình thực tiễn tại đơn vị, đảm bảo toàn hệ thống chính trị nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT, xem đây là chính sách quan trọng, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Thành ủy, UBND thành phố đã có nhiều quan tâm tạo điều kiện về kinh phí để thực hiện các chính sách về BHYT, như cấp kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo, người có công cách mạng, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ một phần kinh phí cho hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên…, tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách và các đối tượng xã hội khác có cơ hội được chăm sóc y tế.

Chính những điều này đã góp phần vào sự thành công công tác phát triển BHYT tại Đà Nẵng, góp phần làm tăng diện bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố, tính đến 31/12/2016 tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96,3%. (Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 ngành y tế thành phố Đà Nẵng).

Nguồn: Phòng quản lý hành nghề y tế, Sở Y tế

 

Ảnh: internet

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 5 7 6 7 4
Hôm nay: 3978
Tháng này: 54850
Tổng cộng: 13757674