Số liệu khám chữa bệnh năm 2016

        Xem với cỡ chữ    

 

TT Cơ sở y tế Số lượt khám bệnh  Số lượt điều trị nội trú Tổng số ngày điều trị nội trú
Tổng số   Tổng số  
BHYT BHYT
  TỔNG SỐ 3.699.231 2.219.009 362.819 322.566 2.518.419
A Y tế công  3.043.443 2.093.156 318.494 288.416 2.348.897
I Tuyến tỉnh 1.202.180 630.306 237.244 212.558 1.791.630
1 BV Đà Nẵng 446.121 283.269 104.041 90.934 795.036
2 BV Sản Nhi 347.677 190.773 84.606 77.279 488.786
3 BV Ung Bướu 63.344 39.769 22.573 22.057 234.778
4 BV Da liễu 121.844 34.171 3.388 2.561 44.119
5 BV Tâm Thần 87.164 50.372 2.609 1.694 65.416
6 BV Mắt 112.319 23.592 14.585 12.959 58.934
7 BV YH - CT 13.832 3.831 3.696 3.521 75.562
8 BV Phổi 7.831 4.529 1.746 1.553 28.999
9 BV ĐD - PHCN 2219 1769 800 663 25526
10 TT R.HM          
II Tuyến huyện 1.432.893 1.305.335 81.241 75.849 557.222
1 Quận Hải Châu 308.691 304.154 14.196 13.574 97.881
2 Quận Thanh Khê  216.135 191.505 8.318 7.517 49.736
3 Quận Sơn Trà 235802 197579 17378 15540 125701
4 Quận Liên Chiểu 235207 214685 15427 14667 104578
5 Quận N.Hành Sơn 92.845 67.834 8.077 7.510 57.605
6 Quận Cẩm Lệ 224.775 214.503 12.202 11.600 81.792
7 Huyện Hòa Vang       119.438     115.075      5.643     5.441        39.929
8 Huyện Hoàng Sa          
III Tuyến xã 408.370 157.515 9 9 45
1 Quận Hải Châu 72.967 6.182      
2 Quận Thanh Khê  71.580 6.175      
3 Quận Sơn Trà 51350 5826      
4 Quận Liên Chiểu 25012 3678      
5 Quận N.Hành Sơn      46.437        
6 Quận Cẩm Lệ 18.568       17.983      
7 Huyện Hòa Vang       122.456     117.671             9            9               45
8 Huyện Hoàng Sa          
B Y tế tư nhân 655.788 125.853 44.325 34.150 169.522
1 BV Hoàn Mỹ       237.749       68.485 21673 17768 75790
2 BV Bình Dân 89840 6946 2607 1907 18249
3 BV Vĩnh Toàn 6.372 1083 656 377 5.018
4 BV Ng Văn Thái          
5 Bệnh viện Phụ nữ 33.258 486 2.286 1883 9.826
6 Bệnh viện Tâm trí 82444 27271 6.336 4206 23.900
7 Bệnh viện Gia đình 206125 21582 10767 8009 36739

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng lao động

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm các gói thầu đối với Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2018 - 2020 cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho 16 cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế chưa tự tổ chức lựa chọn nhà thầu tại đơn vị

Đình chỉ lưu hành viên nang Cảm xuyên hương

Xử phạt vi phạm hành chính phòng khám đa khoa Hữu Thọ

Thông báo trúng thầu gói thầu Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho các cơ sở y tế trực thuốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỮU THỌ

Bệnh viện Mắt thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Kết quả giải thưởng ‘‘Toả sáng Blouse trắng’’ năm 2017

Thông báo kết quả xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp thành phố năm 2017

1 1 8 8 0 7 0 9
Hôm nay: 0
Tháng này: 213135
Tổng cộng: 11880709