Tăng cường quản lý hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 04/7/2017, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BYT về việc tăng cường quản lý hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) tư nhân. Theo đánh giá của Bộ Y tế, trong thời gian qua, các cơ sở KBCB tư nhân trong toàn quốc đã đóng góp một phần quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ KBCB cho người dân, góp phần giảm tải cho các bệnh viện công lập, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp dịch vụ cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh các đóng góp tích cực, một số cơ sở KBCB tư nhân, đặc biệt là các phòng khám tư nhân còn vi phạm các quy định về pháp luật KBCB như: mời bác sỹ người nước ngoài hành nghề khi chưa có chứng chỉ hành nghề; hành nghề quá phạm vi chuyên môn cho phép; sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam; quảng cáo quá phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép; không công khai giá dịch vụ KBCB hoặc có niêm yết giá nhưng thu phí cao hơn giá đã niêm yết; lưu đơn thuốc, hồ sơ bệnh án chưa đúng theo quy định của Bộ Y tế.    

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, chấn chỉnh các hoạt động KBCB tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân nghiêm túc thực hiện những nội dung sau đây: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về KBCB và các quy chế chuyên môn cho các nhân viên y tế của đơn vị.

2. Tăng cường công tác quản lý KBCB tại cơ sở, bảo đảm tất cả người hành nghề phải được cấp chứng chỉ hành nghề và hành nghề đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, không KBCB vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép, không quảng cáo quá mức quy định. 

3. Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có) và tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các thông tin về: Giấy phép hoạt động bao gồm phạm vi hoạt động chuyên môn, thời gian hoạt động; danh sách, văn bằng chuyên môn và phạm vi hoạt động chuyên môn của người chịu trách nhiệm chuyên môn và người hành nghề KBCB; giá dịch vụ KBCB; tên và địa chỉ cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp để người dân biết và phản ánh khi có sai phạm.

4. Sở Y tế sẽ thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề KBCB, xử lý các sai phạm (nếu có) theo đúng pháp luật, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, kết hợp với các hình thức phạt bổ sung theo quy định tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ như: Thu hồi chứng chỉ hành nghề KBCB, thu hồi giấy phép hoạt động hoặc đình chỉ hoạt động KBCB của cơ sở, đồng thời thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các cơ sở KBCB tư nhân có vi phạm pháp luật về y tế, tính chất, mức độ vi phạm, hình thức xử phạt để nhân dân biết.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Đình chỉ lưu hành thuốc giả theo công văn 1143/SYT-NVD

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo công văn 1142/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1140/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn 1138/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Misoprostol SĐK VD-20509-14

V/v đính chính Công văn số 837/SYT-NVD ngày 19/4/2018

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 714/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 713/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 712/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn 711/SYT-NVD

1 2 4 3 3 3 4 8
Hôm nay: 29756
Tháng này: 436635
Tổng cộng: 12433348