Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 07 tháng 7 năm 2017, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết số 99/2017/NQ-HĐND Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thành phố Đà Nẵng.

Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

Nghị quyết quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; giá dịch vụ ngày giường bệnh; giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017. Đối với người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm các mức giá này có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng mức giá theo Quyết định 66/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng, Quyết định 08/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành giá dịch vụ kỹ thuật phẫu thuật, thủ thuật trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.

Chi tiết Nghị quyết 99/2017/NQ-HĐND: /documents/10180/380829/99_hdnd.pdf

Thái Hoàng

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Đình chỉ lưu hành thuốc giả theo công văn 1143/SYT-NVD

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo công văn 1142/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1140/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn 1138/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Misoprostol SĐK VD-20509-14

V/v đính chính Công văn số 837/SYT-NVD ngày 19/4/2018

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 714/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 713/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 712/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn 711/SYT-NVD

1 2 4 3 3 3 6 0
Hôm nay: 29768
Tháng này: 436647
Tổng cộng: 12433360