Thúc đẩy khảo sát sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế tại các Bệnh viện

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện; Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế về việc triển khai khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế;

Nhằm thúc đẩy khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế tại các Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế và các Bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố, đáp ứng Tiêu chí A4.6. Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp, Sở Y tế Đà Nẵng đã ban hành các văn bản chỉ đạo số 809/SYT-NVY ngày 10/4/2017, công văn số 2283/SYT-NVY ngày 12/9/2017.

Theo đó, các đơn vị cần nghiêm túc triển khai khảo sát sự hài lòng người bệnh theo Thông tư 19/2013/TT-BYT, mỗi quý khảo sát ít nhất 1 đợt, làm căn cứ cho việc cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh.

Đối với khảo sát ý kiến của nhân viên y tế: các Bệnh viện tiến hành khảo sát nhân viên y tế mỗi người ít nhất 1 lần trong năm; khuyến khích nhân viên y tế tự điền phiếu khảo sát trực tiếp trên phần mềm.

Sở Y tế lưu ý một số nội dung quan trọng đối với các đơn vị trong quá trình thực hiện như:

1. Thực hiện chọn mẫu người bệnh nội trú, ngoại trú theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế (Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế và Công văn số 1356/KCB-QLCL ngày 21/11/2016 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế), bảo đảm tính ngẫu nhiên, khách quan, khoa học.

2. Thu thập số điện thoại liên lạc của người bệnh và điền số điện thoại là thông tin bắt buộc trong mẫu phiếu khảo sát người bệnh nội trú và ngoại trú.

3. Các đơn vị cập nhật lại một số thông tin trên phần mềm trực tuyến như: tên bệnh viện; số giường kế hoạch, thực kê; tên khoa, phòng. Ngoài các thông tin bắt buộc cập nhật, bệnh viện điền các thông tin khác như biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan), giới thiệu tóm tắt thành tựu, hoạt động của bệnh viện…

Đối với các đơn vị không tiến hành khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế trong 5 tháng gần đây theo danh sách được Bộ Y tế công khai trên trang chatluongbenhvien.vn, có tên 07 đơn vị trực thuộc Sở Y tế và là bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố. Đối với các đơn vị này, Sở Y tế đã yêu cầu các các đơn vị kiểm tra việc triển khai thực hiện khảo sát sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế theo đúng quy định.

Hiện nay Sở Y tế Đà Nẵng cũng đã yêu cầu các đơn vị báo cáo các hoạt động cải tiến chất lượng khám chữa bệnh dựa trên kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 1178/KCB-QLCL. Nội dung báo cáo báo gồm các thông tin, bằng chứng, tài liệu,…về các sáng kiến cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh dựa trên kết quả khảo sát sự hài lòng như: các câu chuyện chia sẻ kinh nghiệm về khó khăn, thách thức, rào cản gặp phải khi triển khai khảo sát sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế; sự thay đổi về quan điểm, nhận thức, hành động của Ban Giám đốc, lãnh đạo khoa phòng và nhân viên sau khi nhận được phản hồi từ người bệnh; các giải pháp, sáng kiến cải tiến chất lượng dựa trên kết quả khảo sát; những thay đổi của bệnh viện sau khi triển khai can thiệp; những lợi ích cụ thể và hiệu quả thiết thực mang lại cho người bệnh và nhân viên y tế sau khi tiến hành khảo sát hài lòng.

Thông qua thực hiện báo cáo sẽ giúp các đơn vị cũng như Sở Y tế rà soát các hoạt động đã triển khai, đánh giá hiệu quả công tác triển khai khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế, đưa hoạt động này vào thực chất, thực sự có ý nghĩa đối với công tác cải tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong toàn Ngành./.

Các Công văn chỉ đạo của Sở Y tế Đà Nẵng về thúc đẩy khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế:

Công văn số 809/SYT-NVY: 

/documents/10180/475711/809_NVY.Th%C3%BAc%20%C4%91%E1%BA%A9y%20kh%E1%BA%A3o%20s%C3%A1t%20s%E1%BB%B1%20h%C3%A0i%20l%C3%B2ng%20NB.pdf

Công văn số 2141/SYT-NVY:

/documents/10180/475711/2141_NVY.%20BC%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20c%E1%BA%A3i%20ti%E1%BA%BFn%20CL%20tr%C3%AAn%20KQ%20k.s%20s%E1%BB%B1%20h%C3%A0i%20l%C3%B2ng.pdf

Công văn số 2283/SYT-NVY:

/documents/10180/475711/2283_NVY.%20Th%C3%BAc%20%C4%91%E1%BA%A9y%20kh%E1%BA%A3o%20s%C3%A1t%20s%E1%BB%B1%20h%C3%A0i%20l%C3%B2ng%20NB.pdf

Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng lao động

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm các gói thầu đối với Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2018 - 2020 cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho 16 cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế chưa tự tổ chức lựa chọn nhà thầu tại đơn vị

Đình chỉ lưu hành viên nang Cảm xuyên hương

Xử phạt vi phạm hành chính phòng khám đa khoa Hữu Thọ

Thông báo trúng thầu gói thầu Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho các cơ sở y tế trực thuốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỮU THỌ

Bệnh viện Mắt thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Kết quả giải thưởng ‘‘Toả sáng Blouse trắng’’ năm 2017

Thông báo kết quả xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp thành phố năm 2017

1 1 9 5 1 2 9 3
Hôm nay: 58325
Tháng này: 263395
Tổng cộng: 11951293