DANH SÁCH PHÒNG KHÁM, CƠ SỞ DỊCH VỤ Y TẾ QUÝ 3 NĂM 2017

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứNghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh;

Sở Y tế Đà Nẵng thông báo danh sách các phòng khám, cơ sở dịch vụ y tế đã được cấp phép trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến ngày 26/9/2017 như sau (đính kèm danh sách):

Quận Hải Châu: 328 cơ sở hành nghề y. /documents/10180/80455/danh%20s%C3%A1ch%20ph%C3%B2ng%20kh%C3%A1m%20H%E1%BA%A3i%20Ch%C3%A2u.xls

Quận Thanh Khê: 157 cơ sở hành nghề y./documents/10180/80455/danh%20s%C3%A1ch%20ph%C3%B2ng%20kh%C3%A1m%20Thanh%20Kh%C3%AA.xls

Quận Sơn Trà: 82 cơ sở hành nghề y./documents/10180/80455/danh%20s%C3%A1ch%20ph%C3%B2ng%20kh%C3%A1m%20S%C6%A1n%20Tr%C3%A0.XLS

Quận Liên Chiểu: 67 cơ sở hành nghề y./documents/10180/80455/danh%20s%C3%A1ch%20ph%C3%B2ng%20kh%C3%A1m%20Li%C3%AAn%20Chi%E1%BB%83u.xls

Quận Ngũ Hành Sơn: 33 cơ sở hành nghề y./documents/10180/80455/danh%20s%C3%A1ch%20ph%C3%B2ng%20kh%C3%A1m%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n.xls

Quận Cẩm Lệ: 62 cơ sở hành nghề y./documents/10180/80455/danh%20s%C3%A1ch%20ph%C3%B2ng%20kh%C3%A1m%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87.xls

Huyện Hòa Vang: 41 cơ sở hành nghề y./documents/10180/80455/danh%20s%C3%A1ch%20ph%C3%B2ng%20kh%C3%A1m%20H%C3%B2a%20Vang.xls

Tổng công: 770 cơ sở.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng lao động

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm các gói thầu đối với Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2018 - 2020 cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho 16 cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế chưa tự tổ chức lựa chọn nhà thầu tại đơn vị

Đình chỉ lưu hành viên nang Cảm xuyên hương

Xử phạt vi phạm hành chính phòng khám đa khoa Hữu Thọ

Thông báo trúng thầu gói thầu Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho các cơ sở y tế trực thuốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỮU THỌ

Bệnh viện Mắt thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Kết quả giải thưởng ‘‘Toả sáng Blouse trắng’’ năm 2017

Thông báo kết quả xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp thành phố năm 2017

1 1 9 5 0 8 1 7
Hôm nay: 57850
Tháng này: 262920
Tổng cộng: 11950817