Đình chỉ lưu hành dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn 2342/SYT-NVD

        Xem với cỡ chữ    

Đình chỉ lưu hành dược liệu

         Ngày 20 tháng 9 năm 2017, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 2342/SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Căn cứ vào các Quy chế Dược hiện hành của Việt Nam;

            Căn cứ vào công văn số 85/CV-TTKN ngày 08/8/2017 của Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 03521/17/KNĐN ngày 07/8/2017 về dược liệu Thiên ma được lấy tại nhà thuốc Y học cổ truyền (YHCT) Nam Bắc (20 Trịnh Hoài Đức, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "Mô tả" và "Định tính";

            Căn cứ vào công văn số 85/CV-TTKN ngày 08/8/2017 của Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 03525/17/KNĐN ngày 08/8/2017 về dược liệu Hoài Sơn được lấy tại nhà thuốc YHCT Nam Bắc (20 Trịnh Hoài Đức, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "Bột" và dược liệu bị nghi ngờ giả mạo;

           Căn cứ vào công văn số 85/CV-TTKN ngày 08/8/2017 của Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 03524/17/KNĐN ngày 08/8/2017 về dược liệu Kê huyết đằng được lấy tại nhà thuốc YHCT Nam Bắc (20 Trịnh Hoài Đức, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "Mô tả" và "Định tính";

          Căn cứ vào công văn số 85/CV-TTKN ngày 08/8/2017 của Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 03261/17/KNĐN ngày 07/8/2017 về dược liệu Thổ phục linh được lấy tại Phòng chẩn trị YHCT Vạn Phát Đường (380 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "Chất chiết được trong dược liệu";

             Căn cứ vào công văn số 85/CV-TTKN ngày 08/8/2017 của Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 03432/17/KNĐN ngày 07/8/2017 về dược liệu Hoài sơn được lấy tại cơ sở kinh doanh thuốc YHCT Tư Dân Đường (658 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "Bột" và dược liệu bị nghi ngờ giả mạo;

             Để đảm bảo an toàn sức khỏe và quyền lợi của người sử dụng thuốc, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo:

1.  Đình chỉ lưu hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05 dược liệu:

             -  Dược liệu Thiên ma không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "Mô tả" và "Định tính"; Dược liệu Hoài Sơn không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "Bột" và dược liệu bị nghi ngờ giả mạo và dược liệu Kê huyết đằng không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "Mô tả" và "Định tính"  được lấy tại nhà thuốc YHCT Nam Bắc (20 Trịnh Hoài Đức, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

            -   Dược liệu Thổ phục linh không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "Chất chiết được trong dược liệu" được lấy tại Phòng chẩn trị YHCT Vạn Phát Đường (380 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

           -  Dược liệu Hoài sơn không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "Bột" và dược liệu bị nghi ngờ giả mạo được lấy tại cơ sở kinh doanh thuốc YHCT Tư Dân Đường (658 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

            2.  Đối với các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc và các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

            Kiểm tra, thu hồi dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên ở đơn vị, báo cáo về Sở Y tế trước ngày 15/10/2017.   

           3.  Đối với phòng chẩn trị YHCT Vạn Phát Đường, nhà thuốc YHCT Nam Bắc và cơ sở kinh doanh thuốc YHCT Tư Dân Đường

           -  Báo cáo số lượng và xử lý dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên hiện còn tại cơ sở về Sở Y tế trước ngày 15/10/2017.

            -  Thực hiện hoàn trả kinh phí cho Trung tâm Kiểm nghiệm theo quy định.

4.  Đối với các phòng chuyên môn Sở Y tế và các đơn vị liên quan

            Thanh tra, Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế, Trung tâm kiểm nghiệm Đà Nẵng kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./.

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng lao động

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm các gói thầu đối với Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2018 - 2020 cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho 16 cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế chưa tự tổ chức lựa chọn nhà thầu tại đơn vị

Đình chỉ lưu hành viên nang Cảm xuyên hương

Xử phạt vi phạm hành chính phòng khám đa khoa Hữu Thọ

Thông báo trúng thầu gói thầu Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho các cơ sở y tế trực thuốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỮU THỌ

Bệnh viện Mắt thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Kết quả giải thưởng ‘‘Toả sáng Blouse trắng’’ năm 2017

Thông báo kết quả xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp thành phố năm 2017

1 1 9 5 2 9 8 8
Hôm nay: 60021
Tháng này: 265091
Tổng cộng: 11952988