Đình chỉ lưu hành dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn 2344/SYT-NVD

        Xem với cỡ chữ    

Đình chỉ lưu hành dược liệu

         Ngày 20 tháng 9 năm 2017, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 2344/SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Căn cứ vào các Quy chế Dược hiện hành của Việt Nam;

            Căn cứ vào công văn số 70/CV-TTKN ngày 10/7/2017 của Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 02701/17/KNĐN ngày 06/7/2017 về dược liệu Cát cánh được lấy tại phòng chẩn trị Y học cổ truyền (YHCT) Đức Mậu Đường (19 Nguyễn Cảnh Chân, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "Độ ẩm";

            Căn cứ vào công văn số 70/CV-TTKN ngày 10/7/2017 của Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 02702/17/KNĐN ngày 10/7/2017 về dược liệu Phòng phong được lấy tại phòng chẩn trị Y học cổ truyền (YHCT) Đức Mậu Đường (19 Nguyễn Cảnh Chân, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "Chất chiết được trong dược liệu";

             Để đảm bảo an toàn sức khỏe và quyền lợi của người sử dụng thuốc, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo:

             1.  Đình chỉ lưu hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dược liệu Cát cánh  không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ ẩm và dược liệu Phòng phong không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu chất chiết được trong dược liệu tại phòng chẩn trị YHCT Đức Mậu Đường (19 Nguyễn Cảnh Chân, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

             2.  Đối với các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc và các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra, thu hồi dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên ở đơn vị, báo cáo về Sở Y tế trước ngày 15/10/2017.

3.  Đối với phòng chẩn trị YHCT Đức Mậu Đường.

             -  Báo cáo số lượng và xử lý dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên hiện còn tại cơ sở về Sở Y tế trước ngày 15/10/2017.

-  Thực hiện hoàn trả kinh phí cho Trung tâm Kiểm nghiệm theo quy định.

4.  Đối với các phòng chuyên môn Sở Y tế và các đơn vị liên quan

            Thanh tra, Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế, Trung tâm kiểm nghiệm Đà Nẵng kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng lao động

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm các gói thầu đối với Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2018 - 2020 cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho 16 cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế chưa tự tổ chức lựa chọn nhà thầu tại đơn vị

Đình chỉ lưu hành viên nang Cảm xuyên hương

Xử phạt vi phạm hành chính phòng khám đa khoa Hữu Thọ

Thông báo trúng thầu gói thầu Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho các cơ sở y tế trực thuốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỮU THỌ

Bệnh viện Mắt thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Kết quả giải thưởng ‘‘Toả sáng Blouse trắng’’ năm 2017

Thông báo kết quả xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp thành phố năm 2017

1 1 9 5 2 4 2 9
Hôm nay: 59458
Tháng này: 264529
Tổng cộng: 11952429