Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng tuyên truyền chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Công văn số 8365/UBND-SGTVT ngày 20/10/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phương án phân luồng giao thông phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017; Công văn số 231/CV-BATGT ngày 24/10/2017 của Ban An toàn Giao thông thành phố Đà Nẵng về việc tuyên truyền việc chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Sở Y tế Đà Nẵng phổ biến, tuyên truyền quy định của Luật Giao thông đường bộ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành như sau:

1. Nội dung tuyên truyền: Tại Điểm 1. Phương án phân luông, cấm đường theo nội dung Công văn số 8365/UBND-SGTVT ngày 10/10/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phương án phân luồng giao thông phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Nội dung tuyên truyền tải về tại đây: /documents/10180/475711/231_bat.pdf

2. Hình thức tuyên truyền: Tùy điều kiện thực tế tại mỗi đơn vị có hình thức tuyên truyền phù hợp: triển khai bằng văn bản, tuyên truyền qua Website của đơn vị, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp giao ban toàn đơn vị, giao ban khoa/phòng,…

3. Thời gian tuyên truyền: Từ nay đến hết ngày 12/11/2017.

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng lao động

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm các gói thầu đối với Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2018 - 2020 cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho 16 cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế chưa tự tổ chức lựa chọn nhà thầu tại đơn vị

Đình chỉ lưu hành viên nang Cảm xuyên hương

Xử phạt vi phạm hành chính phòng khám đa khoa Hữu Thọ

Thông báo trúng thầu gói thầu Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho các cơ sở y tế trực thuốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỮU THỌ

Bệnh viện Mắt thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Kết quả giải thưởng ‘‘Toả sáng Blouse trắng’’ năm 2017

Thông báo kết quả xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp thành phố năm 2017

1 1 8 7 3 1 3 6
Hôm nay: 21659
Tháng này: 222704
Tổng cộng: 11873136