Sở Y tế Đà Nẵng hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Quyết định số 4969/QĐ-BYT ngày 01/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017, Công văn số 1618/KCB-QLCL ngày 02/11/2017 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017, Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các Bệnh viện trực thuộc và các Bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017 như sau:

          1. Các bệnh viện tiến hành tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế theo các hướng dẫn tại Công văn 1618/KCB-QLCL ngày 02/11/2017 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Quyết định 4969/QĐ-BYT của Bộ Y tế: 

/documents/10180/475711/qd_4969-_ban_hanh_noi_dung_kiem_tra_bv_2017.pdf

Công văn 1618/KCB-QLCL của Cục Quản lý khám, chữa bệnh:

/documents/10180/80455/CV-1618_Huong-dan_Kiem-tra-DG-CLBV_Khao-sat-HLNB-NVYT-2017.doc 

          2. Sở Y tế dự kiến tổ chức Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng tại các bệnh viện năm 2017 như sau:

          Về tổ chức, thành phần Đoàn kiểm tra, đánh giá của Sở Y tế

          Đối với các bệnh viện Hạng I:

Sở Y tế tổ chức 01 Đoàn kiểm tra, đánh giá chung cho 03 bệnh viện hạng I, bao gồm: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi, Bệnh viện Ung bướu.

Thành phần đoàn như sau:

- Trưởng đoàn: Giám đốc Sở Y tế.

- Phó trưởng đoàn:

+ Phó Giám đốc Sở Y tế;

+ Giám đốc hoặc Phó Giám đốc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế (không thuộc bệnh viện được đánh giá).

- Thư ký đoàn: Đại diện phòng Nghiệp Vụ Y - Sở Y tế.

- Thành viên đoàn:

+ Trưởng, phó trưởng phòng, chuyên viên các phòng của Sở Y tế.

+ Một số Trưởng, phó các khoa, phòng, bác sỹ, điều dưỡng của các bệnh viện hạng 1 còn lại không thuộc bệnh viện được kiểm tra.

+ Quan sát viên: Đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe thành phố.

          Đối với các bệnh viện từ Hạng 2 trở xuống:

          Sở Y tế tổ chức 02 Đoàn kiểm tra, đánh giá.

          Thành phần đoàn như sau:

- Trưởng đoàn: Phó giám đốc Sở Y tế.

- Phó trưởng đoàn:

+ Giám đốc hoặc Phó Giám đốc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế (không thuộc bệnh viện được đánh giá).

+ Trưởng phòng Nghiệp Vụ Y - Sở Y tế.

- Thư ký đoàn: Đại diện phòng Nghiệp Vụ Y - Sở Y tế.

- Thành viên đoàn:

+ Trưởng, phó trưởng phòng, chuyên viên các phòng của Sở Y tế.

+ Một số Trưởng, phó các khoa, phòng, bác sỹ, điều dưỡng của các bệnh viện khác không thuộc bệnh viện được kiểm tra.

+ Quan sát viên: Đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe thành phố.

Để đảm bảo nhân lực cho các Đoàn kiểm tra, đánh giá của Sở Y tế: Sở Y tế sẽ trưng tập một số cán bộ của các đơn vị tham gia làm thành viên Đoàn kiểm tra, đánh giá của Sở.

Về thời gian kiểm tra, đánh giá: Dự kiến từ ngày 06-22/12/2017.

3. Để thực hiện tốt các nội dung, Sở Y tế lưu ý các đơn vị một số vấn đề cụ thể khi triển khai, thực hiện:

           - Các đơn vị cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục ban hành kèm Công văn 3082/SYT-NVY của Sở Y tế, gửi về Sở Y tế qua địa chỉ email: truongnhx@danang.gov.vn trước ngày 18/11/2017 để Sở Y tế tổng hợp gửi Bộ Y tế.

Công văn 3082/SYT-NVY của Sở Y tế:

/documents/10180/475711/3082-nvy.%20KT%20%C4%91%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20CLBV%202017.pdf

          - Các bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá và nhập số liệu vào phần mềm trực tuyến; gửi đầy đủ các tài liệu, báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá về Sở Y tế;  các công việc hoàn thành trước ngày 25/11/2017. Tài liệu, báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá đầy đủ các nội dung như sau:

          + Phần A: thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện theo đúng mẫu (11 thông tin thuộc Phần A).

+ Phần B: báo cáo kiểm tra, đánh giá chất lượng theo Phụ lục 1 "Mẫu báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện".

+ Danh sách thành viên đoàn kiểm tra, đánh giá (theo Phụ lục 1 "Mẫu báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện"). Các thành viên chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá theo phân công.

+ Kết quả đánh giá chi tiết các tiêu chí do các thành viên đoàn tự đánh giá thực hiện theo Phụ lục 3 "Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí chất lượng bệnh viện".

+ Tổng hợp các tài liệu minh chứng và hình ảnh minh họa.

+ Nhập số liệu bằng phần mềm trực tuyến.

          - Gửi hình ảnh minh họa:

+ Gửi Cục Quản lý Khám, chữa bệnh bằng cách tải các hình ảnh lên phần mềm trực tuyến ghi nhận các bằng chứng đánh giá chất lượng theo đường dẫn http://bangchung.chatluongbenhvien.vn; đăng nhập phần mềm bằng tên tài khoản và mật khẩu truy cập của khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế (xem chi tiết hướng dẫn tại địa chỉ trên). Tất cả các bệnh viện đều phải nộp các hình ảnh chứng minh cho việc tự đánh giá chất lượng.

+ Đồng thời gửi Sở Y tế qua địa chỉ email: truongnhx@danang.gov.vn (gửi đường dẫn để tải hình ảnh).

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ phòng Nghiệp Vụ Y - Sở Y tế, điện thoại 3821.468 để được hướng dẫn giải quyết./.

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng lao động

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm các gói thầu đối với Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2018 - 2020 cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho 16 cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế chưa tự tổ chức lựa chọn nhà thầu tại đơn vị

Đình chỉ lưu hành viên nang Cảm xuyên hương

Xử phạt vi phạm hành chính phòng khám đa khoa Hữu Thọ

Thông báo trúng thầu gói thầu Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho các cơ sở y tế trực thuốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỮU THỌ

Bệnh viện Mắt thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Kết quả giải thưởng ‘‘Toả sáng Blouse trắng’’ năm 2017

Thông báo kết quả xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp thành phố năm 2017

1 1 8 7 3 1 3 8
Hôm nay: 21659
Tháng này: 222706
Tổng cộng: 11873138