Kế hoạch phòng chống dịch cúm ở người tại thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM Ở NGƯỜI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, NĂM 2009 Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại công văn số 2492/BYT-DPMT ngày 27/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Kế hoạch số 3569/UBND-KH ngày 10/6/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phòng, chống dịch cúm A(H1N1) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Sở Y tế thành phố Đà Nẵng hoàn thiện kế hoạch phòng, chống dịch cúm ở người tại thành phố Đà Nẵng như sau:

PHẦN A
MỤC TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP THEO GIAI ĐOẠN ĐẠI DỊCH CÚM
 
I. Mục tiêu:
Tăng cường công tác giám sát phát hiện cas bệnh đầu tiên xâm nhập, giám sát người tiếp xúc, xử lý môi trường không để dịch xảy ra.
Phòng ngừa xẩy ra đại dịch cúm trên phạm vi toàn thành phố.
Hạn chế tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong do cúm.
Chuẩn bị đầy đủ và sẳn sàng ứng phó hiệu quả với đại dịch cúm.
 
II. Các giải pháp theo giai đoạn dịch.
Căn cứ vào tình hình thực tiễn, khả năng của ngành Y tế, sở Y tế Thành phố Đà Nẵng chia ra các giai đoạn dịch như sau:
Giai đoạn 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân cúm A(H1N1) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Giai đoạn 2: Ghi nhận từ 01 đến 05 bệnh nhân cúm A(H1N1) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Giai đoạn 3:  Ghi nhận từ 06 đến 50 bệnh nhân cúm A(H1N1) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Giai đoạn 4: Ghi nhận từ 51 đến 80 bệnh nhân cúm A(H1N1) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Giai đoạn 5: Ghi nhận trên 80 bệnh nhân cúm A(H1N1) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 
1/ Giải pháp chung:
1.1/ UBND thành phố, UBND các quận, huyện, xã, phường lập kế hoạch phòng chống dịch Cúm A (H1N1) ở người, chuẩn bị các nguồn lực đảm bảo thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra.
1.2/ Sở Y tế thành phố, các Trung tâm Y tế quận, huyện, Trạm Y tế xã, phường tham mưu cho UBND các cấp tổ chức thực hiện các phương án phòng chống dịch khẩn cấp, đảm bảo dập dịch nhanh, có hiệu quả, không để dịch lây lan ra diện rộng.
1.3/ Có kế hoạch tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh trong nhân dân, làm cho mọi người dân hiểu và chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh.
1.4/ Tổ chức tập huấn theo các Quyết định và công văn chỉ đạo của Bộ Y tế về phòng chống xử trí bệnh cúm A(H1N1):
- Công văn số 630/DPMT-KDHD ngày 28/4/2009 của Cục YTDP & MT về việc hướng dẫn tạm thời về giám sát nhiễm vius cúm lợn A;
- Công văn số 2509/BYT-KCB ngày 28/4/2009 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác điều trị phòng, chống dịch cúm lợn;
- Công văn số 2587/BYT-DPMT ngày 01/5/2009 của Bộ Y tế về việc phát thông điệp phòng, chống dịch cúm A(H1N1) ở người;
- Công văn số 632/DPMT-KDHD ngày 28/4/2009 của Cục YTDP & MT về việc sử dụng trang phục phòng hộ cá nhân phòng cúm lợn A(H1N1) tại các cửa khẩu;
- Quyết định số 1440/QĐ-BYT ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành " Hướng dẫn, chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm lợn A (H1N1) ở người;
- Quyết định số 1846/QĐ-BYT ngày 27/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Giám sát và phòng, chống dịch cúm A(H1N1).
- Quyết định số 1847/QĐ-BYT ngày 27/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm cúm A(H1N1).
- Kế hoạch số 3569/UBND-KH ngày 10/6/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phòng, chống dịch cúm A(H1N1) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
1.5/ Chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực, thuốc men, hoá chất, phương tiện bảo hộ ... đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch.
1.6/ Xây dựng các phương án và tổ chức diễn tập các tình huống khi có dịch xảy ra.
 
2/ Các giải pháp cụ thể:
2.1/ Về công tác cách ly, thu dung điều trị:
Mục tiêu:
- Phát hiện sớm ca bệnh;
- Không để lây nhiễm cho cán bộ Y tế và lây lan ra cộng đồng;
- Hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong;
2.1.1/ Một số nguyên tắc chung:
Các Bệnh viện và Trung tâm y tế thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống Cúm A (H1N1)trong bệnh viện với các tiểu ban chỉ đạo theo dõi từng lĩnh vực: Chuyên môn (Truyền nhiễm, hồi sức cấp cứu, nhi), chống nhiễm khuẩn, hậu cần.
a) Về chuyên môn:
Các khoa chịu trách nhiệm thu dung điều trị bệnh nhân Cúm gồm chuyên khoa truyền nhiễm, Nhi và Hồi sức cấp cứu, đặc biệt là hồi sức hô hấp và điều trị tích cực.
Đảm bảo trang thiết bị chẩn đoán, điều trị và theo dõi như máy X.quang tại giường, xét nghiệm tại giường, Monitor, máy thở, các phương tiện hỗ trợ hô hấp, bơm tiêm điện, máy truyền dịch tự động …
Đảm bảo các thuốc kháng sinh chống bội nhiễm, các thuốc kháng virus, dịch truyền.
b) Về phòng chống nhiễm khuẩn và phòng chống lây nhiễm.
Thành lập khu vực cách ly riêng dành cho điều trị bệnh nhân cúm A(H1N1).
Có đủ các phương tiện bảo hộ đạt tiêu chuẩn: Khẩu trang, quần áo bảo hộ, găng tay, ủng, kính, mặt nạ che mặt.
Các dung dịch rửa tay và khử khuẩn với nồng độ cao hơn nồng độ khử khuẩn thông thường (Cloramin B, Presept). Các dung dịch sát trùng bệnh viện (Formaldehyd).
Khử khuẩn các dụng cụ, trang bị y tế theo quy trình đặc biệt.
Các phương tiện thu gom và xử lý chất thải đảm bảo tránh lây lan mầm bệnh.
c) Về hậu cần:
Báo cáo tổng hợp trang thiết bị, vật tư, thuốc điều trị cúm và dự trù lại để đáp ứng nhu cầu theo từng giai đoạn dịch
Phục vụ dinh dưỡng cho người bệnh và cán bộ làm việc tại các khu vực cách ly.
Đảm bảo ô tô cứu thương chuyên dụng vận chuyển cấp cứu người bệnh.
2.1.2/ Tổ chức thực hiện công tác thu dung điều trị:
a, Giai đoạn 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân cúm A(H1N1).
Phương án 0: Sở Y tế và các đơn vị chuẩn bị cho công tác phòng, chống dịch: Tổ chức củng cố BCĐ phòng, chống dịch, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng về các khuyến cáo của Bộ Y tế, tăng cường công tác giám sát ca bệnh xâm nhập tại cửa khẩu và giám sát nội địa, Chuẩn bị cơ sở vật chất địa điểm sẵn sàng cách ly các trường hợp nghi ngờ tại khoa lây bệnh viện Đà Nẵng. Chuẩn bị các trang thiết bị y tế, sẵn sàng nhân lực cho công tác vận chuyển cấp cứu, điều trị; Tăng cường công tác xử lý môi trường, chuẩn bị hóa chất, máy phun thuốc, trang bị bảo hộ lao động cho nhân viên y tế, cán bộ và bệnh nhân để phòng chống dịch bệnh; tổ chức tập huấn, diễn tập và hậu cần phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.
b) Giai đoạn 2: Ghi nhận từ 01 đến 05 bệnh nhân cúm A(H1N1).  
Phương án 1: Địa điểm điều trị là Bệnh viện Đà Nẵng
-     Bệnh viện Đà Nẵng chuẩn bị 05 giường tại Khoa Lây để thu dung và điều trị khi phát hiện ca bệnh đầu tiên. Chuẩn bị sẵn sàng đội ngũ cán bộ y tế phục vụ cho công tác khám và điều trị bệnh nhân;
Chuyển bệnh nhân của khoa Lây Bệnh viện Đà Nẵng đến khoa Nội và khoa Nhi của Bệnh viện Đà Nẵng(khoa Nội và khoa Nhi Bệnh viện Đà Nẵng chuẩn bị sẵn khu vực để tiếp nhận).
Sẵn sàng cơ số thuốc, trang thiết bị, phương tiện bảo hộ lao động phòng dịch cúm;
Có biện pháp cách ly triệt để bệnh nhân trong giai đoạn điều trị; Khu vực cách ly được chia thành 03 đơn nguyên theo một chiều: Bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định và khu lưu giữ bệnh nhân trước khi xuất viện.
Vận chuyển bệnh nhân phải sử dụng xe cứu thương chuyên dụng, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và tránh lây lan ra cộng đồng.
Tổ chức trực 24/24.
BCĐ phòng, chống dịch cúm A(H1N1) ngành Y tế chuẩn bị cho sẵn sàng cho phương án giai đoạn 3 có từ 06 – 50 bệnh nhân.
 
b) Giai đoạn 3: Ghi nhận từ 06 đến 50 bệnh nhân cúm A(H1N1). 
Phương án 2: Địa điểm điều trị là Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng;
-     Chuyển tất cả bệnh nhân cúm A(H1N1) từ Bệnh viện Đà Nẵng về Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Đà Nẵng (Xe Trung tâm Cấp cứu vận chuyển).
-      Số bệnh nhân của Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng cho xuất viện và chuyển về các bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng - Bộ Lao động thương binh và Xã hội và TTYT quận, huyện.
-     Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng đảm bảo công tác hậu cần, điện nước, phòng điều trị, dinh dưỡng cho bệnh nhân và cán bộ công nhân viên phục vụ điều trị.
Bệnh viện Đà Nẵng chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn: điều động đội ngũ cán bộ y tế, thuốc, trang thiết bị, phương tiện bảo hộ lao động phòng dịch cúm  phục vụ cho công tác khám và điều trị bệnh nhân;
Có biện pháp cách ly triệt để bệnh nhân trong giai đoạn điều trị; Khu vực cách ly được chia thành 03 đơn nguyên theo một chiều: Bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định và khu lưu giữ bệnh nhân trước khi xuất viện.
Thực hiện điều trị tại chỗ, nếu bệnh quá nặng, vượt quá khả năng điều trị thì yêu cầu tuyến trên hỗ trợ.
Xử lý người bệnh tử vong phải đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người nhà và cộng đồng theo quy định tại Quyết định số 1440/QĐ-BYT ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành " Hướng dẫn, chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm lợn A (H1N1) ở người;
Tổ chức trực 24/24.
BCĐ phòng, chống dịch cúm A(H1N1) ngành Y tế chuẩn bị cho sẵn sàng cho phương án giai đoạn 4 có từ 51 – 80 bệnh nhân.
c) Giai đoạn 4: Ghi nhận từ 51 đến 80 bệnh nhân cúm A(H1N1)
Hoặc Phương án 3a: Triển khai bổ sung Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn
-   Tổ chức bổ sung bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn.
-    Chuyển bệnh nhân của quận Ngũ Hành Sơn về bệnh viện Đà Nẵng, Trung tâm Y tế các quận, huyện.
-    Tăng cường đội ngũ cán bộ y tế phục vụ cho công tác khám và điều trị bệnh nhân;
-   Tăng cường cơ số thuốc, trang thiết bị, phương tiện bảo hộ lao động phòng dịch cúm;
Có biện pháp cách ly triệt để bệnh nhân trong giai đoạn điều trị;
Tổ chức trực 24/24.
Đề nghị Bộ Y tế, các bệnh viện Bộ ngành, Bệnh viện Trung ương hỗ trợ về nhân lực, trang thiết bị, thuốc cho công tác điều trị.
BCĐ phòng, chống dịch cúm A(H1N1) ngành Y tế đề nghị BCĐ phòng, chống dịch cúm A(H1N1) thành phố, UBND thành phố, Bộ Y tế chỉ đạo và phối hợp chuẩn bị cho sẵn sàng cho phương án giai đoạn 5 có trên 80 bệnh nhân.
Hoặc Phương án 3b: Triển khai bổ sung Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng.
Như Phương án 3a nhưng không tổ chức Bệnh viện dã chiến tại TTYT quận Ngũ Hành Sơn mà triển khai bổ sung bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng.
d, Giai đoạn 5:  Trên 80 bệnh nhân cúm A(H1N1)
Phương án 4: Điều trị bệnh nhân cúm A H1N1 tại tất cả các cơ sở điều trị các tuyến(kể cả bệnh viện tư nhân) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 
2.2/ Về công tác y tế dự phòng, truyền thông giáo dục sức khoẻ.
2.2.1/ Đối với Giai đoạn 1: Chưa ghi nhận ca bệnh cúm A(H1N1);
 
a) Mục tiêu:
Phát hiện sớm các ca mắc cúm A (H1N1) xâm nhập, xác định mối liên quan giữa ca bệnh cúm ở người và yếu tố dịch tễ;
Phát hiện sớm ca bệnh trong cộng đồng, xác định các yếu tố dịch tễ, giám sát, cách ly, hạn chế lây lan.
b) Chỉ tiêu:
Phát hiện các ca mắc bệnh trên người xâm nhập từ vùng có dịch và trong cộng đồng .
c) Các giải pháp:
c1) Công tác chỉ đạo:
Củng cố, tăng cường các hoạt động chỉ đạo, giám sát ... của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tại thành phố, tổng hợp báo cáo và giao ban hàng tuần về tình hình dịch bệnh.
c2) Các hoạt động:
+ Về Y tế dự phòng:
Các quận, huyện, xã, phường xây dựng kế hoạch phòng chống dịch khẩn cấp của từng địa phương. Có kế hoạch đầu tư ngân sách cho công tác phòng chống đại dịch từ nguồn ngân sách đựơc cấp hàng năm hoặc đề nghị thành phố bổ sung.
Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch quốc tế, Trung tâm Y tế Dự phòng phối hợp Cụm cảng Hàng không quốc tế, Cảng biển triển khai kế hoạch hành động. Thông tin, báo cáo trao đổi thường xuyên về diễn biến tình hình dịch trên thế giới.
Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế triển khai kiểm tra tờ khai Y tế, đo thân nhiệt từ xa, phát hiện những hành khách có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cách ly khám xác định và xử lý y tế về tình trạng sức khoẻ cho hành khách tại 02 cửa khẩu chính; thông báo khẩn cấp các trường hợp bị nhiễm hoặc mắc cúm A(H1N1) để có biện pháp xử lý kịp thời, không để dịch bùng phát và lây lan.
Trung tâm Y tế dự phòng tiến hành điều tra trường hợp bệnh. Tiến hành điều tra theo Quyết định số 1846/QĐ-BYT ngày 27/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Giám sát và phòng, chống dịch cúm A(H1N1).
Giám sát theo danh sách các trường hợp người từ vùng có dịch về lưu trú tại địa phương trong vòng 07 ngày; Khoanh vùng, cách ly và xử lý triệt để khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên.
Kết hợp Quân Dân Y và các ban ngành, đoàn thể xã hội trong giám sát, phòng chống dịch, vệ sinh môi trường.
Duy trì và tăng cường hoạt động của đội cơ động phòng chống dịch: TTYTDP 02 đội; TTYT quận, huyện 07 đội.
Báo cáo tổng hợp cơ số thuốc, hoá chất khử trùng, trang bị bảo hộ, máy phun và các phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch và dự trù lại để đảm bảo nhu cầu phòng chống dịch theo từng giai đoạn dịch.
Dự trữ thuốc, hoá chất phòng chống dịch theo danh mục tại từng tuyến.
 
+ Về truyền thông giáo dục sức khoẻ:
Bộ Y tế là cơ quan phát ngôn chính thức về tình hình dịch Cúm ở người trên phạm vi toàn quốc. T4GDSK thành phố Đà Nẵng sử dụng trang Website: http://www.t5g.org.vn để cập nhật thông tin tổ chức tuyên truyền cho cộng đồng. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng là cơ quan phát ngôn chính thức về tình hình dịch Cúm ở người trên phạm vi thành phố Đà Nẵng.
Trang Website của sở Y tế : http://www.soyte.danang.gov.vn
Ngành Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hoá Thông tin, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về 05 khuyến cáo của Bộ Y tế về cúm lợn(heo).
Uỷ ban Mặt trận TQVN huy động các tổ cức quần chúng như Hội Nông dân, hội Phụ nữ, hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh Niên CS HCM ... tham gia tuyên truyền về bệnh Cúm A (H1N1) ở người và công tác phòng chống.
Ngành Giáo dục đào tạo đưa nội dung về phòng chống dịch bệnh vào chương trình ngoại khoá, phổ biến rộng rãi trong tất cả các trường học.
Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ phối hợp với đài Phát thanh truyền hình thành phố thực hiện công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Cúm trong nhân dân; Tăng cường giáo dục trong nhân dân về các biện pháp vệ sinh cá nhân, giữ gìn sức khoẻ và những hiểu biết về bệnh, phòng bệnh đường hô hấp.
Tuyên truyền rộng rãi dưới nhiều hình thức (Phương tiện thông tin đại chúng, các loại tài liệu tuyên truyền, truyền thông qua các tổ chức cá nhân, tập thể xã hội, cơ sở y tế ..). Đảm bảo nội dung tuyên truyền đơn giản, phong phú, dễ hiễu. Tuyên truyền thường xuyên, đặc biệt là 05 khuyến cáo của Bộ Y tế về cúm lợn(heo).
2.2.2/ Đối với Giai đoạn 2: Ghi nhận từ 01 đến 05 bệnh nhân cúm A (H1N1)  
a) Mục tiêu:
Chủ động triển khai các biện pháp chống dịch, ngăn chặn các ca bệnh xâm nhập từ nơi khác vào thành phố Đà Nẵng.
Hạn chế số mắc và tử vong do dịch Cúm gây nên.
Hạn chế dịch lây lan sang các quận, huyện, xã, phường khác.
Hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch cúm đến tình hình kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn thành phố.
b) Chỉ số đánh giá:
Đã ghi nhận các trường hợp mắc, đã có sự lây nhiễm từ người sang người.
Xét nghiệm dương tính khẳng định dịch đang xảy ra.
Dịch vẫn tập trung thành cụm nhưng nguy cơ lây nhiễm rất lớn.
c) Các biện pháp ứng phó:
c1) Về Y tế dự phòng:
Thực hiện 03 tại chỗ: Lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và xử lý tại chỗ.
Tổ chức trực dịch 24/24 tại tất cả các tuyến y tế.
Giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu biên giới, ngăn chặn không cho dịch xâm nhập vào thành phố. Đảm bảo tất cả các khách xuất nhập cảnh phải hoàn chỉnh tờ khai báo sức khoẻ, đo thân nhiệt. Cách ly, xử lý các đối tượng nghi ngờ mắc bệnh dịch. Những người từ vùng có dịch vào thành phố phải được theo dõi sức khoẻ trong vòng 7 ngày tại nơi cư trú.
Khoanh vùng, cách ly và xử lý triệt để ổ dịch bằng các hoá chất khử trùng.
Sử dụng các thuốc kháng Virus dự phòng theo chỉ định.
Khuyến cáo người tiếp xúc cách ly tại nhà trong vòng 7 ngày và hàng ngày đo nhiệt độ cơ thể. Nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh thì cần đến ngay cơ sở y tế khám phát hiện để điều trị và cách ly kịp thời.
Tại các vùng có dịch và các vùng có nguy cơ cao, hạn chế tối đa tập trung đông người để tránh lây nhiễm dịch bệnh như: Đóng cửa trường học; không họp chợ; đóng cửa dịch vụ ăn uống, thương mại. Tạm thời đóng cửa sân bay quốc tế, cầu cảng; Hạn chế tham gia giao thông công cộng.
Huy động lực lượng y tế quân đội, Công An và các tổ chức đoàn thể xã hội tại thành phố và các tỉnh lân cận tham gia các hoạt động phòng chống dịch; Huy động hỗ trợ của Bộ Y tế cung cấp nhân lực, trang thiết bị, thuốc, và các phương tiện phòng, chống dịch khác; Cung cấp lương thực, thực phẩm cho nhân dân, bệnh nhân tại các vùng có dịch.
c2) Về thông tin tuyên truyền:
Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các biện pháp phòng chống dịch cúm, để biết cách tự phòng chống nhưng tránh hoang mang.
Cập nhật tình hình dịch tại các quận, huyện, xã, phường; Tình hình dịch trong nước và quốc tế. Báo cáo hàng ngày về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch khẩn cấp của thành phố và Bộ Y tế để theo dõi chỉ đạo.
Thông báo tình hình dịch và các biện pháp phòng chống trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
2.2.3/ Đối với Giai đoạn 3,4,5: Có trên 06 ca;
a) Mục tiêu:
Hạn chế số mắc và tử vong do dịch Cúm gây nên.
Hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch cúm đến tình hình kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân tại thành phố.
b) Chỉ số đánh giá:
Xét nghiệm dương tính.
Có bằng chứng về cơ chế lây nhiễm từ người cho người.
Dịch ở mức độ lớn (trên 50 người mắc trong vòng 14 ngày) trên 5 quận, huyện hoặc ở 70% số xã, phường hiện có. Dịch không còn tính chất khu trú, chiều hướng lan nhanh trên diện rộng, nguy cơ lay lan mạnh.
c) Các biện pháp ứng phó.
Thực hiện như giai đoạn 2.
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch khẩn cấp thành phố tham mưu cho UBND thành phố ban bố tình trạng khẩn cấp.
Nhân dân phải đeo khẩu trang phòng bệnh.
Cấm người không có nhiệm vụ tiếp xúc với bệnh nhân. Trong trường hợp tiếp xúc thì phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng hộ.
Huy động và sử dụng tối đa nguồn trang thiết bị, thuốc điều trị kháng virus và các thuốc điều trị khác.
Huy động tối đa các bệnh viện trên địa bàn tham gia điều trị bệnh nhân. Trường hợp số bệnh nhân quá lớn, các bệnh viện không đủ khả năng thu dung thì thành lập bệnh viện dã chiến, tiếp tục sử dụng các cơ sở trường học, doanh trại quân đội để triển khai công tác thu dung điều trị bệnh nhân.
Huy động toàn thể lực lượng xã hội tham gia phòng chống dịch.
Tiếp tục kêu gọi sự trợ giúp của Bộ Y tế, các tổ chức Quốc tế cho hoạt động dập dịch và khắc phục hậu quả.
 
 
PHẦN B
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
I. Đối với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Cúm A (H1N1) thành phố.
Chỉ đạo và hướng dẫn các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Thường xuyên liên hệ với Ban Chỉ đạo Quốc gia để phối hợp triển khai kịp thời các hoạt động.
Sở Y tế thành phố chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, bổ sung nhân lực, trang thiết bị, phương tiện phòng hộ cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện công tác phòng chống và điều trị dịch bệnh.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Cúm A(H1N1) thành phố, các quận, huyện và tại từng đơn vị tổ chức trực dịch, nắm tình hình dịch trong phạm vi đảm nhiệm, báo cáo dịch về tuyến trên để theo dõi và chỉ đạo.
 
II. Sở Y tế thành phố:
Tham mưu cho UBND thành phố tăng cường các hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm A(H1N1) và cúm gia cầm trên người tại các cấp trên điạ bàn.
Các phòng chức năng của Sở căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tham mưu cho BCĐ thực hiện tốt kế hoạch phòng chống dịch Cúm A(H1N1).
Chỉ đạo trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế kiểm tra chặt chẽ khách nhập cảnh từ các vùng đang có dịch, vùng có ổ dịch cũ, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan (Trung tâm y tế dự phòng, TTYT quận, huyện) phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch. Sử dụng rộng rãi Cloramin B để khử trùng, tẩy uế, xử lý triệt để ổ dịch. Có biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia xử lý ổ dịch.
Tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị thực hiện 05 khuyến cáo của Bộ Y tế về cúm lợn(heo) ban hành theo công văn số 128/GDSKTW ngày 29/4/2009.
Cân đối kinh phí, đảm bảo đủ thuốc, hoá chất, vật tư chuyên dùng dự trữ để phục vụ công tác phòng chống dịch cũng như trang bị phòng hộ cá nhân cho cán bộ trực tiếp tham gia điều tra và xử lý ổ dịch, điều trị bệnh nhân.
Họp BCĐ các cấp, Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND Thành phố; tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ.
Thường xuyên báo cáo UBND thành phố về tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn. 
 
III. Bệnh viện Đà Nẵng
1.    Chủ động chuẩn bị giường bệnh và kế hoạch cách ly, thu dung điều trị bệnh nhân mắc Cúm A (H1N1) theo kế hoạch phân chia các giai đoạn trên đây.
2.   Tổ chức tập huấn phác đồ điều trị theo Quyết định số 1440/QĐ-BYT ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn, chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm lợn A(H1N1) ở người" cho cán bộ chuyên môn các trung tâm Y tế quận, huyện và các bệnh viện trực thuộc thành phố; tổ chức tập huấn sử dụng máy thở và các thiết bị y tế phục vụ cho công tác điều trị, cấp cứu hồi sức bệnh nhân mắc bệnh Cúm A (H1N1).
Bệnh viện Đà Nẵng có kế hoạch duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện khi có đại dịch.
 
IV.  Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng và TTYT quận Ngũ Hành Sơn:
Có kế hoạch chuyển bệnh nhân về các tuyến khi chuẩn bị thu dung điều trị bệnh nhân cúm A(H1N1) theo các phương án:
Chuẩn bị tiếp nhận Bệnh nhân cúm A(H1N1).
Tiếp nhận đội cấp cứu điều trị của Bệnh viện Đà Nẵng và các trang thiết bị phương tiện bổ sung.
Phối hợp với bệnh viện Đà Nẵng triển khai thu dung điều trị bệnh nhân.
Chịu trách nhiệm đảm bảo hậu cần cho bệnh nhân và nhân viên y tế, đảm bảo phục vụ điều trị tại cơ sở và bệnh viện dã chiến bổ sung.
V.   Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế:
 Tham mưu cho Sở Y tế thành phố tăng cường các hoạt động giám sát cúm lợn A(H1N1) trên người tại các cửa khẩu y tế biên giới.
 Phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm dịch động vật trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch cúm gia cầm tại các cửa khẩu. Sử dụng rộng rãi Cloramin B để khử trùng, tẩy uế, xử lý triệt để hành lý hàng hoá có nghi ngờ mang mầm bệnh cúm A. Có biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia ổ dịch tại địa phương, cơ sở.
 Kiểm tra chặt chẽ khách nhập cảnh từ các vùng đang có dịch, vùng có ổ dịch cũ, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan.
 Thường xuyên báo cáo về Bộ Y tế, UBND, Sở Y tế thành phố về tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng chống triển khai trên địa bàn.
 
VI. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố:
Tham mưu cho Sở Y tế thành phố tăng cường các hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm A(H1N1) trên người tại các cấp trên điạ bàn.
Phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch đến tận các tổ dân phố, thôn bản, hộ gia đình. Sử dụng rộng rãi Cloramin B để khử trùng, tẩy uế, xử lý triệt để ổ dịch. Có biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia ổ dịch.
Tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị thực hiện 05 khuyến cáo của Bộ Y tế về cúm lợn(heo) ban hành theo công văn số 128/GDSKTW ngày 29/4/2009.
Cân đối kinh phí, đảm bảo đủ thuốc, hoá chất, vật tư chuyên dùng dự trữ để phục vụ công tác phòng chống dịch cũng như trang bị phòng hộ cá nhân cho cán bộ trực tiếp tham gia điều tra và xử lý ổ dịch, điều trị bệnh nhân.
Xử lý môi trường, nơi phát hiện, tiếp nhận, cách ly bệnh nhân, xử lý phương tiện vận chuyển bệnh nhân.
 6.   Phối hợp với các cơ sở điều trị lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm cúm A(H1N1) gửi xét nghiệm và thông báo kết quả cho cơ sở điều trị.
 
 
VII. Trung tâm cấp cứu:
Tổ chức các tổ cấp cứu và xe cấp cứu chuyên dụng sẵn sàng vận chuyển bệnh nhân cúm A(H1N1); có phương án để chuyên chở nhiều bệnh nhân theo các giai đoạn dịch theo sự huy động của BCĐ. Đảm bảo an toàn cho cán bộ y tế vận chuyển cấp cứu. Phối hợp xử lý khử trùng phương tiện vận chuyển bệnh nhân.
 
VIII. Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ
-     Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các biện pháp phòng chống dịch cúm, để biết cách tự phòng chống nhưng tránh hoang mang; Tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị thực hiện 05 khuyến cáo của Bộ Y tế về cúm lợn(heo) ban hành theo công văn số 128/GDSKTW ngày 29/4/2009.
Cập nhật tình hình dịch tại các quận, huyện, xã, phường; Tình hình dịch trong nước và quốc tế. Báo cáo hàng ngày về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch khẩn cấp của thành phố và Bộ Y tế để theo dõi chỉ đạo.
Thông báo tình hình dịch và các biện pháp phòng chống trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
IX. Tuyến quận, huyện:
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Cúm A (H1N1) quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương.
Trung tâm Y tế quận, huyện tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện ca bệnh, chủ động phòng chống. Tổ chức điều tra, giám sát, phát hiện, cách ly, xử lý kịp thời không dể dịch lây lan.
Chuẩn bị giường bệnh và kế hoạch thu dung điều trị bệnh nhân mắc Cúm A (H1N1) theo kế hoạch phân chia các giai đoạn trên đây.
Tổ chức tập huấn phác đồ điều trị cho cán bộ các Trạm Y tế xã, phường.
Thành lập các đội chống dịch gồm các cán bộ dịch tễ, lâm sàng, xét nghiệm ... để triển khai các biện pháp phòng chống, sẵn sàng khi có lệnh điều động của BCĐ.
Phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch cúm A(H1N1) đến tận các tổ dân phố, thôn, bản, hộ gia đình. Sử dụng rộng rãi Cloramin B để khử trùng, tẩy uế, xử lý triệt để ổ dịch. Có biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch.
Tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị thực hiện 05 khuyến cáo của Bộ Y tế về cúm lợn(heo) ban hành theo công văn số 128/GDSKTW ngày 29/4/2009.
Chuẩn bị xe cấp cứu để vận chuyên bệnh nhân khi cần.
Cân đối kinh phí, đảm bảo đủ thuốc, hoá chất, vật tư chuyên dùng dự trữ để phục vụ công tác phòng chống dịch cũng như trang bị phòng hộ cá nhân cho cán bộ trực tiếp tham gia điều tra và xử lý ổ dịch, điều trị bệnh nhân.
 Có kế hoạch duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện khi có đại dịch.
Thường trực công tác phòng chống dịch. Báo cáo dịch theo qui định.
 
X. Tuyến y tế xã, phường:
Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khoẻ nhân dân xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương.
Trạm y tế tăng cường giám sát phát hiện ca bệnh, chủ động phòng chống. Tổ chức điều tra, giám sát, phát hiện cách ly, báo cáo y tế tuyến trên có biện pháp xử lý kịp thời không để dịch lây lan. Theo dõi giám sát các trường hợp cách ly, điều trị tại nhà.
Thành lập đội chống dịch xã, phường gồm các cán bộ y tế, đoàn thanh niên, phụ nữ ... để thực hiện các biện pháp phòng chống, đặc biệt tại hộ gia đình có bệnh nhân.
Thường trực chống dịch để nắm tình hình, báo cáo về quận, huyện, thành phố theo qui định. Thông tin kịp thời cho lãnh đạo chính quyền địa phương biết diễn biến tình hình dịch hàng ngày.
 
XI.   Bệnh viện Bộ, Ngành, Các bệnh viện tư trên địa bàn TPĐN phối kết hợp tăng cường công tác giám sát phát hiện xử lý kịp thời đảm bảo phát hiện sớm, thông báo kịp thời, vận chuyển bệnh nhân nhanh đến các cơ sở điều trị, xử lý môi trường đún qui định.
 
PHẦN D
NHU CẦU KINH PHÍ
 
Nhu cầu kinh phí theo những qui định của Bộ Y tế về việc trang bị phương tiện, thiết bị, thuốc, hoá chất xử lý dịch ...
Dự toán kinh phí ban đầu cho công tác phòng, chống dịch cúm A(H1N1) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là 6.140.601.000; (Sáu tỷ, một trăm bốn chục triệu sáu trăm lẻ một nghìn đồng y)
Tủy theo tình hình thực tế của các giai đoạn, Sở Y tế sẽ bổ sung dự trù kinh phí cho công tác phòng, chống dịch cúm A(H1N1) sau.
 
Trên đây là bản kế hoạch hoàn thiện phòng, chống dịch Cúm A(H1N1) của ngành y tế thành phố Đà Nẵng./.
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 19/8/2019

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (đến tháng 8/2019)

Cập nhật danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trang thiết bị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Trung tâm Y tế quận Hải Châu: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh

1 3 7 0 6 2 4 2
Hôm nay: 3418
Tháng này: 57211
Tổng cộng: 13706242