Thông báo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nông Thị Ngọc Minh

        Xem với cỡ chữ    

Thông báo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nông Thị Ngọc Minh tại cuộc họp bàn về giải pháp xử lý tình trạng thiếu bác sĩ ở tuyến quận, huyện và phường, xã

Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế báo cáo tình hình bác sĩ làm việc tại tuyến quận, huyện, phường, xã và ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Nông Thị Ngọc Minh đã kết luận như sau:
1. Yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn các chính sách UBND thành phố đã ban hành: Kế hoạch cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố được phê duyệt theo Quyết định số 9892/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 (sau đây viết tắt là Quyết định số 9892); Quy định về biệt phái viên chức ngành y tế thành phố Đà Nẵng ban hành theo Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2010 (sau đây viết tắt là Quyết định số 01); Thực hiện chính sách ưu đãi đối với bác sĩ công tác tại Trạm y tế phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng ban hành theo Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2009 (sau đây viết tắt là Quyết định số 25). Trong đó, lưu ý một số vấn đề cụ thể sau:
1.1. Tăng cường tuyên truyền nhằm giới thiệu và phổ biến rộng rãi Quyết định số 25 của UBND thành phố trên các phương tiện thông tin địa chúng và trong các đơn vị của ngành y tế thành phố.
1.2. Tập trung triển khai nhanh Quyết định số 01 và các nhiệm vụ được giao tại khoản 1, Điều 5 Quyết định số 25 của UBND thành phố.
1.3. Chỉ đạo kiểm tra thường xuyên tình hình thực hiện chủ trương cử bác sĩ luân phiên tăng cường cho tuyến xã, phường để bảo đảm yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân địa phương. Đồng thời, chỉ đạo việc thông báo công khai tại Trạm y tế họ và tên, thời gian khám, chữa bệnh trong tuần và trong ngày của bác sĩ được cử luân phiên về hỗ trợ tại Trạm.
Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm về việc cử bác sĩ luân phiên hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh cho các trạm y tế xã, phường; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc điều động cán bộ viên chức từ tuyến trạm y tế xã, phường về tuyến trên của các Trung tâm y tế.
1.4. Rà soát tình hình triển khai thực hiện Quy định về biệt phái viên chức ngành y tế thành phố Đà Nẵng và chính sách ưu đãi đối với bác sĩ công tác tại Trạm y tế phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở đó làm việc thống nhất với Sở Nội vụ để báo cáo UBND thành phố bố trí biên chế cho tuyến quận, huyện, phường, xã.
1.5. Nghiên cứu áp dụng chính sách biệt phái hoặc cử luân phiên hỗ trợ tuyến xã, phường ngay sau khi tiếp nhận đối với đối tượng bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của thành phố.
1.6. Làm việc với Sở Nội vụ về nhu cầu tiếp nhận đối tượng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của thành phố để xác định cụ thể số lượng cần bố trí đối với từng địa bàn quận, huyện, phường, xã.
1.7. Chủ trì phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính nghiên cứu, đề xuất việc huy động đội ngũ bác sĩ đã nghỉ hưu để tăng cường hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh cho tuyến quận, huyện, phường, xã; báo cáo UBND thành phố.
1.8. Kiến nghị Bộ Y tế những vướng mắc tại Thông tư số 06/2008/TT-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2008 để có hướng khắc phục trong đào tạo liên thông nhằm tăng thêm nguồn cán bộ bổ sung cho ngành.
2. Giao Sở Nội vụ:
2.1. Phối hợp với Sở Y tế trong việc triển khai các nhiệm vụ tại mục 1.1, 1.4, 1.6, 1.7 Thông báo này.
2.2. Nghiên cứu, đề xuất việc tiếp nhận, bố trí đối tượng thu hút theo Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố về công tác tại cơ sở y tế quận, huyện và xã, phường.
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Cập nhật danh sách các công ty cung cấp phần mềm cho nhà thuốc

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/7/2019)

DANH SÁCH CƠ SỞ CÔNG BỐ TUÂN THỦ "THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC" CỦA CƠ SỞ CÓ HOẠT ĐỘNG DƯỢC KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

Bệnh viện Phục hồi chức năng: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

TTYT quận Liên Chiểu Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 20/6/2019)

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (đến tháng 6/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

1 3 5 5 5 2 6 1
Hôm nay: 0
Tháng này: 59381
Tổng cộng: 13555261