Danh sách các đơn vị quản lý nhà nước và đơn vị chủ trì triển khai các dự án, hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 do Bộ Y tế giao

        Xem với cỡ chữ    

Nhằm triển khai hiệu quả các dự án, hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 (gọi tắt là Chương trình 1125), theo đó ngày 29/12/2017 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5888/QĐ-BYT về việc “Giao các cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức, triển khai thực hiện các dự án, hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020”;

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 62/SYT-KHTC ngày 10/01/2018 đề nghị các đơn vị trực tiếp tham gia triển khai các dự án, hoạt động thuộc Chương trình 1125 tại địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức, triển khai do Bộ Y tế giao để tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện trong thời gian đến.

Danh sách các đơn vị, tổ chức được giao chủ trì thực hiện và quản lý nhà nước của Chương trình 1125 được đính kèm tại Quyết định 5888/QĐ-BYT: /documents/10180/579055/62.5888-khtc.signed.pdf

Hoài Vi

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng lao động

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm các gói thầu đối với Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2018 - 2020 cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho 16 cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế chưa tự tổ chức lựa chọn nhà thầu tại đơn vị

Đình chỉ lưu hành viên nang Cảm xuyên hương

Xử phạt vi phạm hành chính phòng khám đa khoa Hữu Thọ

Thông báo trúng thầu gói thầu Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho các cơ sở y tế trực thuốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỮU THỌ

Bệnh viện Mắt thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Kết quả giải thưởng ‘‘Toả sáng Blouse trắng’’ năm 2017

Thông báo kết quả xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp thành phố năm 2017

1 1 8 9 2 5 3 5
Hôm nay: 26313
Tháng này: 224961
Tổng cộng: 11892535