Đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Chỉ thị số 46/CT-BYT ngày 08/01/2018 của Bộ Y tế về bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Công văn số 535/UBND-KT ngày 22/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Công văn số 94/VP-KGVX ngày 15/01/2018 của Văn phòng UBND thành phố về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết và các văn bản chỉ đạo khác của các cấp, ngày 02/02/2018 Sở Y tế ban hành Công văn số 248/SYT-NVY đề nghị các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tại đơn vị hiện tốt những nội dung sau:

1. Phổ biến các văn bản chỉ đạo về Tết của các cấp đến các cán bộ, viên chức, người lao động có liên quan.

2. Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cơ sở y tế; Tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường đón Tết Nguyên đán theo Kế hoạch số 674/KH-UBND ngày 29/01/2018 của UBND thành phố và thực hiện tốt các tiêu chí cơ sở y tế "Xanh - Sạch - Đẹp" theo Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ Y tế.

3. Tổ chức đón Tết đầm ấm, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.

4. Tăng cường công tác phòng chống dịch

5. Tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh

6. Bảo đảm thuốc chữa bệnh phục vụ nhân dân

7. Tăng cường công tác bảo đảm về an toàn thực phẩm

8. Nghiêm túc thực hiện công tác thông tin báo cáo tình hình cấp cứu, tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, ngộ độc trong dịp Tết theo hệ thống báo cáo trực tuyến của Cục Quản lý khám, chữa bệnh và các báo cáo chuyên ngành khác theo quy định.

9. Đối với các đơn vị Bệnh viện Bộ, Ngành trên địa bàn: đề nghị phối hợp với Sở Y tế thực hiện các nhiệm vụ như: Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các báo cáo số liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời về tình hình khám, cấp cứu, tai nạn ngộ độc, dịch bệnh tại đơn vị; Giám sát tình hình cấp cứu, tai nạn, ngộ độc, bệnh dịch và diễn biến đặc biệt khác của địa phương (nếu có).

10. Các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tham mưu Lãnh đạo Sở Y tế kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện các quy định về đảm bảo y tế trong dịp Tết Nguyên đán tại các đơn vị công lập, ngoài công lập; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo y tế phục vụ các sự kiện diễn ra trong dịp Tết và mùa Lễ hội năm 2018.

Nội dung chỉ đạo cụ thể tại Công văn số 248/SYT-NVY: 

/documents/10180/475711/248-nvy%20.%20%C4%90%E1%BA%A3m%20b%E1%BA%A3o%20y%20t%E1%BA%BF%20T%E1%BA%BFt%20M%E1%BA%ADu%20Tu%E1%BA%A5t%202018.pdf

Đính kèm các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND thành phố:

Chỉ thị số 46/CT-BYT: /documents/10180/475711/46-ct-byt-Tet.pdf

Công văn số 535/UBND-KT: /documents/10180/475711/535_ubnd-Tet.pdf

Công văn số 94/VP-KGVX: /documents/10180/475711/94_vpub.pdf

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Đình chỉ lưu hành thuốc giả theo công văn 1143/SYT-NVD

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo công văn 1142/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1140/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn 1138/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Misoprostol SĐK VD-20509-14

V/v đính chính Công văn số 837/SYT-NVD ngày 19/4/2018

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 714/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 713/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 712/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn 711/SYT-NVD

1 2 4 3 3 1 5 5
Hôm nay: 29563
Tháng này: 436442
Tổng cộng: 12433155