Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

        Xem với cỡ chữ    

Để đảm bảo việc báo cáo số liệu y tế dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 được chính xác và kịp thời, Sở Y tế chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố thực hiện chế độ báo cáo tết như sau:

1. Các đơn vị gửi lịch trực về Sở Y tế (thông qua phòng Nghiệp Vụ Y): lịch trực phải thể hiện rõ họ tên cán bộ, vị trí, chức danh chuyên môn và số điện thoại liên lạc theo từng ngày trực.

2. Nghiêm túc thực hiện công tác thông tin báo cáo trong dịp Tết

a) Đối với các Bệnh viện trực thuộc Sở và các bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố: Báo cáo tình hình cấp cứu, tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, ngộ độc trong dịp Tết theo hệ thống báo cáo trực tuyến của Cục Quản lý khám chữa bệnh theo hướng dẫn như sau:

- Phân công cán bộ bệnh viện thường trực lãnh đạo, chuyên môn, báo cáo số liệu hàng ngày. Danh sách cán bộ thường trực báo cáo số liệu kèm theo số điện thoại di động, email đề nghị cập nhật trực tiếp trên phần mềm báo cáo trực tuyến. Đồng thời gửi danh sách theo mẫu sau đây qua địa chỉ Email phòng Nghiệp Vụ Y: nghiepvuysyt@danang.gov.vn trước ngày 08/02/2018.

Khoảng thời gian của số liệu báo cáo

Thời điểm báo cáo

Họ tên và SĐT di động cán bộ thực hiện báo cáo

Họ tên  + SĐT di động trực lãnh đạo đơn vị

7:00 ngày 14/02 (29 Tết) đến 7:00 ngày 15/02 (30 Tết)

Trước 9:00 ngày 15/02

 

 

7:00 ngày 15/02 (30 Tết) đến 7:00 ngày 16/02 (Mùng 1)

Trước 9:00 ngày 16/02

 

 

7:00 ngày 16/02 (Mùng 1) đến 7:00 ngày 17/02 (Mùng 2)

Trước 9:00 ngày 17/02

 

 

7:00 ngày 17/02 (Mùng 2) đến 7:00 ngày 18/02 (Mùng 3)

Trước 9:00 ngày 18/02

 

 

7:00 ngày 18/02 (Mùng 3) đến 7:00 ngày 19/02 (Mùng 4)

Trước 9:00 ngày 19/02

 

 

7:00 ngày 19/02 (Mùng 4) đến 7:00 ngày 20/02 (Mùng 5)

Trước 8:00 ngày 20/02

 

 

7:00 ngày 20/02 (Mùng 5) đến 7:00 ngày 21/02 (Mùng 6); và cả kỳ nghỉ Tết

Trước 7:30 ngày 21/02

 

 

 Lưu ý:

- Báo cáo hàng ngày tình hình khám chữa bệnh cấp cứu, tai nạn, ngộ độc, ...  về Sở Y tế theo mẫu tại cổng báo cáo trực tuyến khám chữa bệnh. Chú ý các số liệu: Khám cấp cứu tai nạn do pháo nổ, thuốc nổ, ngộ độc thực phẩm; Tử vong do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, đánh nhau phải báo cáo danh sách người bệnh chi tiết. 

- Khi báo cáo số liệu tử vong tại bệnh viện tại Mục 6. Tổng số tử vong tại bệnh viện (do tai nạn giao thông; pháo nổ, chất nổ khác; ngộ độc thức ăn; tai nạn đánh nhau) cần ghi rõ bao nhiêu trường hợp chuyển viện (nếu có); bao nhiêu trường hợp ngoại tỉnh chuyển đến (nếu có). Phần thông tin này ghi vào Mục "Diễn biến khác/Tình hình đặc biệt khác" trên hệ thống báo cáo trực tuyến của Bộ Y tế.

- Khi thống kê số liệu tại Mục 2.1. Tổng số khám cấp cứu tai nạn giao thông cần ghi rõ có bao nhiêu trường hợp từ các bệnh viện khác trên địa bàn thành phố chuyển đến, bao nhiêu trường hợp ngoại tỉnh chuyển đến (để tránh thống kê trùng lặp các trường hợp).

Ví dụ: Tại BV Đà Nẵng: Ngày …/…/2018: Có 20 ca TNGT; trong đó: Hòa Vang chuyển đến 02 ca, Quảng Nam chuyển đến 02 ca.

Phần thông tin này cũng được ghi vào Mục "Diễn biến khác/Tình hình đặc biệt khác" (trên hệ thống báo cáo trực tuyến của Bộ Y tế) để Sở theo dõi và tổng hợp cùng với thông tin số liệu tử vong như đã nêu.

- Thời gian bệnh viện báo cáo về Sở Y tế trước 9 giờ sáng hằng ngày qua phần mềm trực tuyến (bắt đầu từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018 (từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Sáng ngày 30 Tết bắt đầu báo cáo số liệu của ngày 29 Tết, sáng Mùng 6 Tết báo cáo số liệu ngày Mùng 5 Tết và rà soát, đối chiếu và bổ sung đầy đủ số liệu cả kỳ nghỉ Tết). Số liệu được tính theo ca trực từ 7 giờ sáng hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Các diễn biến đặc biệt khác yêu cầu báo cáo ngay Sở Y tế.

- Báo cáo trực tuyến theo phần mềm Kiểm tra bệnh viện, tại địa chỉ: qlbv.vn/baocaotet, hoặc đường link từ trang chủ website của Cục Quản lý khám chữa bệnh kcb.vn. Liên hệ Phòng Kế hoạch tổng hợp hoặc Quản lý chất lượng của bệnh viện để lấy lại tài khoản. Đơn vị chưa có tài khoản đề nghị gửi đăng ký theo địa chỉ email hỗ trợ: qlbv.vn@gmail.com. Số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật đăng tải trên phần mềm.

b) Đối với các đơn vị khối không giường bệnh

- Các đơn vị: Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Trung tâm Cấp cứu thành phố báo cáo số liệu chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Báo cáo hằng ngày (có số liệu cộng dồn) gửi về Sở Y tế qua Email phòng Nghiệp Vụ Y: nghiepvuysyt@danang.gov.vn trước 9 giờ sáng. Thời gian báo cáo bắt đầu từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/2/2018.

- Các đơn vị còn lại báo cáo tình hình chung của đơn vị trong toàn dịp Tết gửi về Sở Y tế qua Email phòng Nghiệp Vụ Y: nghiepvuysyt@danang.gov.vn trước 8 giờ sáng ngày 21/2/2018.

- Các đơn vị khi có diễn biến đặc biệt khác yêu cầu báo cáo ngay về Sở Y tế.

c) Đối với các bệnh viện Bộ/Ngành trên địa bàn thành phố: Phối hợp cung cấp số liệu gửi Sở Y tế như sau:

          + Nội dung báo cáo: Theo mẫu đính kèm (đây là mẫu do Bộ Y tế ban hành thống nhất trên toàn quốc). Thời gian lấy số liệu từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018 (tức ngày 29 Tết đến hết ngày Mùng 5 Tết). Trong số khám cấp cứu do tai nạn giao thông và tử vong do tai nạn giao thông đề nghị các bệnh viện ghi rõ có bao nhiêu trường hợp chuyển từ các bệnh viện khác trên địa bàn thành phố đến; bao nhiêu trường hợp ngoại tỉnh chuyển đến (nếu có).

          + Hình thức báo cáo: Gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Y tế, địa chỉ: tầng 23, Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng - 24 Trần Phú, Đà Nẵng, đồng thời gửi nhanh qua địa chỉ email: nghiepvuysyt@danang.gov.vn trước 8 giờ sáng ngày 21/02/2018 (sáng Mùng 6 Tết).

d) Phòng Nghiệp Vụ Y - Sở Y tế kiểm tra, giám sát số liệu báo cáo của các đơn vị, đảm bảo hoàn thành số liệu báo cáo trực tuyến về Bộ Y tế trước 12 giờ hằng ngày: từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018. Đối với báo cáo 3 ngày Tết vào sáng Mùng 2 và báo cáo tổng kết kỳ nghỉ Tết vào sáng Mùng 6 gửi Bộ Y tế theo đường công văn điện tử; báo cáo gửi UBND thành phố trước 9 giờ sáng ngày 20/2/2018 (Mùng 5 Tết).

Danh sách cán bộ thực hiện báo cáo hằng ngày Sở Y tế:

STT

Họ và tên

Di động

Ngày thực hiện báo cáo

1

Nguyễn Hữu Xuân Trường

0905.442.330

14/02 (29 Tết) đến 21/02/2018 (Mùng 6 Tết)

         

Mẫu báo cáo tết được thiết kế trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Bộ Y tế:

/documents/10180/475711/M%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-T%E1%BA%BFt-Nguy%C3%AAn-%C4%90%C3%A1n-M%E1%BA%ADu-Tu%E1%BA%A5t-2018.doc

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Đình chỉ lưu hành thuốc giả theo công văn 1143/SYT-NVD

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo công văn 1142/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1140/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn 1138/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Misoprostol SĐK VD-20509-14

V/v đính chính Công văn số 837/SYT-NVD ngày 19/4/2018

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 714/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 713/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 712/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn 711/SYT-NVD

1 2 4 3 3 1 6 0
Hôm nay: 29568
Tháng này: 436447
Tổng cộng: 12433160