Thủ tục: Kiểm dịch xử lý y tế vệ sinh

        Xem với cỡ chữ    

- Cách thức thực hiện:
- Thuyền trưởng, chủ tàu, hoặc cơ quan đại diện gửi yêu cầu xử lý y tế vệ sinh đến Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Đà nẵng – 120 Nguyễn Chí Thanh.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
            + Thành phần hồ sơ:
- Giấy yêu cầu cấp mới giấy chứng nhận kiểm soát – miễn kiểm soát vệ sinh tàu thủy của chủ phương tiện hoặc người đại diện.
- Biên bản kiểm tra vệ sinh tàu thủy.
            + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
 
- Thời hạn giải quyết: - Nếu không tiến hành diệt chuột và xử lý vệ sinh. Cấp giấy chứng nhận miễn kiểm soát vệ sinh tàu thủy : thời gian cấp : trong ngày.- Nếu có tiến hành diệt chuột hoặc xử lý vệ sinh thì sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm soát vệ sinh tàu thủy sau khi xử lý. Tùy biện pháp xử lý, nhưng thời hạn không quá 03 ngày
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế ĐN
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
- Lệ phí:           - Kiểm tra và cấp giấy miễn diệt chuột : 100 USD/ tàu
- Gia hạn giấy miễn diệt chuột : 50 USD/ tàu
- Xông hơi diệt chuột bằng hóa chất và cấp phép diệt chuột tàu biển : 0,63 USD/m­­­­­­3 khoang tàu.
- Diệt chuột bằng đặt mồi bẩy :
 + Tàu trọng tải dưới 1.000GRT : 150 USD/ tàu
 + Tàu trọng tải từ 1.000 GRT trở lên : 300 USD/ tàu.
- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Số 03/2007/QH12; Nghị định 41/1998/NĐ-CP ngày 11/6/1998 của Chính phủ. V/v : Ban hành điiều lệ kiểm dịch y tế biên giới; - Quyết định số :2331/QĐ-BYT, ngày 06/7/2004 của Bộ Y tế. V/v : BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. - Quyết định số 14/2007/QĐ-BYT, ngày 30/01/2007 của Bộ Y tế. V/v : ban hành quy định "chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 10/1998/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 20/6/2019)

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (đến tháng 6/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

THÔNG BÁO Về việc hủy thầu đối với các mặt hàng thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Phụ sản- Nhi: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Hồ sơ Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Thông tư số 04/2019/TT-BYT quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, đình chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

1 3 5 1 3 4 0 4
Hôm nay: 4178
Tháng này: 54036
Tổng cộng: 13513404