Cập nhật danh sách các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đến ngày 03/12/2018)

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, Luật Dược số 105/2016/QH13, Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh, Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược,

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo danh sách các cơ sở hành nghề y, dược đã được Sở Y tế cấp phép trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến ngày 03/12/2018 như sau (đính kèm danh sách):

Quận Hải Châu: 201 cơ sở hành nghề dược, 334 cơ sở hành nghề y.

/documents/10180/3262366/danh%20s%C3%A1ch%20H%E1%BA%A2I%20CH%C3%82U%2012.2018.xls

Quận Thanh Khê: 155 cơ sở hành nghề dược, 169 cơ sở hành nghề y.

/documents/10180/3262366/danh%20s%C3%A1ch%20THANH%20KH%C3%8A%20%2012.2018.xls

Quận Sơn Trà: 101 cơ sở hành nghề dược, 87 cơ sở hành nghề y.

/documents/10180/3262366/danh%20s%C3%A1ch%20S%C6%A0N%20TR%C3%80%20%2012.2018.XLS

Quận Liên Chiểu: 147 cơ sở hành nghề dược, 75 cơ sở hành nghề y.

/documents/10180/3262366/danh%20s%C3%A1ch%20LI%C3%8AN%20CHI%E1%BB%82U%20%2012.2018.xls

Quận Ngũ Hành Sơn: 50 cơ sở hành nghề dược, 43 cơ sở hành nghề y.

/documents/10180/3262366/danh%20s%C3%A1ch%20NG%C5%A8%20H%C3%80NH%20S%C6%A0N%20%2012.2018.xls

Quận Cẩm Lệ: 113 cơ sở hành nghề dược, 64 cơ sở hành nghề y.

/documents/10180/3262366/danh%20s%C3%A1ch%20C%E1%BA%A8M%20L%E1%BB%86%2012.2018.xls

Huyện Hòa Vang: 39 cơ sở hành nghề dược, 44 cơ sở hành nghề y.

/documents/10180/3262366/danh%20s%C3%A1ch%20H%C3%92A%20VANG%20%2012.2018.xls

Tổng số: 806 cơ sở hành nghề dược, 816 cơ sở hành nghề y./.,

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 19/8/2019

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (đến tháng 8/2019)

Cập nhật danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trang thiết bị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Trung tâm Y tế quận Hải Châu: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 31/7/2019)

1 3 6 9 4 1 5 0
Hôm nay: 3929
Tháng này: 68979
Tổng cộng: 13694150