Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cấp cơ sở năm 2019

        Xem với cỡ chữ    

Theo Thông báo số 05/TB-SKHCN ngày 11/01/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp thành phố và cấp cơ sở năm 2019. Sở Y tế thông báo đến các đơn vị trong toàn ngành căn cứ nội dung hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ tại Thông báo số 05/TB-SKHCN, thực hiện đề xuất các nhiệm vụ KH và CN cấp thành phố và cấp cơ sở.

1. Phiếu đề xuất của các cá nhân/đơn vị gửi Sở Y tế (thông qua phòng Nghiệp Vụ Y). Hội đồng KH&CN Sở Y tế sẽ xem xét, thông qua trước khi gửi Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Thời gian gửi Phiếu đề xuất:

- Thường xuyên, liên tục trong năm.

- Đối với các đề xuất đợt 1 năm 2019, đề nghị các cá nhân/đơn vị gửi về Sở Y tế trước ngày 20/02/2019.

3. Các văn bản và Biểu mẫu liên quan để thực hiện:

- Thông báo số 05/TB-SKHCN của Sở KH&CN: 

/documents/10180/475711/05.TB-SKHCNThong%20bao%20de%20xuat-1.2019.signed.signed.signed.pdf

- Mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố (mẫu 01):

/documents/10180/475711/Mau_01_-_Phieu_DX_Nhi%E1%BB%87m%20v%E1%BB%A5_KHCN.doc 

- Mẫu Phiếu đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố (mẫu 02): 

/documents/10180/475711/Mau_02_-_Phi%E1%BA%BFu%20%C4%91%E1%BA%B7t%20h%C3%A0ng%20nhi%E1%BB%87m%20v%E1%BB%A5%20KH%26CN.doc

- Mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (mẫu CS01):

/documents/10180/475711/Bieu%20CS01%20-%20Phieu%20de%20xuat%20%C4%90T%2C%20DA.doc

- Mẫu Phiếu đề xuất thực hiện mô hình (mẫu CS02):

/documents/10180/475711/Bieu%20CS02%20-%20Phieu%20de%20xuat%20MHUD.doc

- Quyết định 5046/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND thành phố về việc phê duyệt các chương trình khoa học và công nghệ giai đoạn 2017-2025:

/documents/10180/475711/5046.Q%C4%90-UBND.PDF.pdf

- Quyết định 39/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN của thành phố Đà Nẵng:

/documents/10180/475711/QD39.Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20nhi%E1%BB%87m%20v%E1%BB%A5%20KHCN.PDF

Các vướng mắc trong quá trình thực hiện đề nghị liên hệ phòng Nghiệp Vụ Y - Sở Y tế, số điện thoại: 3821.468 để được hướng dẫn./.

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 4 6 4 5 9
Hôm nay: 4934
Tháng này: 57432
Tổng cộng: 13746459