Sở Y tế xếp vị trí thứ 3 ở Nhóm Tốt theo Bộ chỉ số sáng kiến

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến, Quyết định số 4887/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Quy định theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến đối với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố; Theo các hướng dẫn, thông báo từ Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế đã tiến hành tự đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến năm 2018 theo Bộ chỉ số sáng kiến.

Trong năm 2018 Sở Y tế có 33 sáng kiến được công nhận trong toàn ngành (Sở Y tế ban hành Quyết định công nhận), ngoài ra còn nhiều giải pháp được thực hiện và công nhận là sáng kiến tại các đơn vị trực thuộc Sở. Trong số đó đã có 01 sáng kiến mạnh dạn gửi tham gia xét công nhận sáng kiến có tác động, ảnh hưởng đối với thành phố. Kinh phí chi cho hoạt động sáng kiến ngày càng được quan tâm, bố trí, đã tạo điều kiện khích lệ toàn thể cán bộ công nhân viên chức, người lao động hăng hái tham gia, đẩy mạnh phong trào thi đua, lao động sáng tạo trong toàn ngành.

Với những kết quả đáng ghi nhận, sau khi được Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, Sở Y tế đạt Mức điểm 83 (trên thang điểm 100) và được xếp ở Nhóm Tốt theo Bộ chỉ số sáng kiến.

Kết quả đánh giá cụ thể xem ở Báo cáo số 27/BC-SKHCN ngày 14/3/2109 của Sở Khoa học và Công nghệ:  /documents/10180/475711/27a.pdf

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Cập nhật danh sách các công ty cung cấp phần mềm cho nhà thuốc

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/7/2019)

DANH SÁCH CƠ SỞ CÔNG BỐ TUÂN THỦ "THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC" CỦA CƠ SỞ CÓ HOẠT ĐỘNG DƯỢC KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

Bệnh viện Phục hồi chức năng: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

TTYT quận Liên Chiểu Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 20/6/2019)

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (đến tháng 6/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

1 3 5 4 9 8 4 3
Hôm nay: 4488
Tháng này: 53963
Tổng cộng: 13549843