Sở Y tế xếp vị trí thứ 3 ở Nhóm Tốt theo Bộ chỉ số sáng kiến

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến, Quyết định số 4887/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Quy định theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến đối với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố; Theo các hướng dẫn, thông báo từ Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế đã tiến hành tự đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến năm 2018 theo Bộ chỉ số sáng kiến.

Trong năm 2018 Sở Y tế có 33 sáng kiến được công nhận trong toàn ngành (Sở Y tế ban hành Quyết định công nhận), ngoài ra còn nhiều giải pháp được thực hiện và công nhận là sáng kiến tại các đơn vị trực thuộc Sở. Trong số đó đã có 01 sáng kiến mạnh dạn gửi tham gia xét công nhận sáng kiến có tác động, ảnh hưởng đối với thành phố. Kinh phí chi cho hoạt động sáng kiến ngày càng được quan tâm, bố trí, đã tạo điều kiện khích lệ toàn thể cán bộ công nhân viên chức, người lao động hăng hái tham gia, đẩy mạnh phong trào thi đua, lao động sáng tạo trong toàn ngành.

Với những kết quả đáng ghi nhận, sau khi được Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, Sở Y tế đạt Mức điểm 83 (trên thang điểm 100) và được xếp ở Nhóm Tốt theo Bộ chỉ số sáng kiến.

Kết quả đánh giá cụ thể xem ở Báo cáo số 27/BC-SKHCN ngày 14/3/2109 của Sở Khoa học và Công nghệ:  /documents/10180/475711/27a.pdf

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia đến ngày 04/5/2019

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1053/SYT-NVD

V/v thu hồi mỹ phẩm vi phạm

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 24/4/2019)

Thông báo về tạm dừng phần phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của Gói thầu số 4

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 10/04/2019)

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia (tính đến ngày 05/4/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/3/2019)

Thủ tục hành chính: Công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

1 3 4 3 8 5 1 9
Hôm nay: 0
Tháng này: 245103
Tổng cộng: 13438519