Sở Y tế xếp vị trí thứ 3 ở Nhóm Tốt theo Bộ chỉ số sáng kiến

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến, Quyết định số 4887/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Quy định theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến đối với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố; Theo các hướng dẫn, thông báo từ Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế đã tiến hành tự đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến năm 2018 theo Bộ chỉ số sáng kiến.

Trong năm 2018 Sở Y tế có 33 sáng kiến được công nhận trong toàn ngành (Sở Y tế ban hành Quyết định công nhận), ngoài ra còn nhiều giải pháp được thực hiện và công nhận là sáng kiến tại các đơn vị trực thuộc Sở. Trong số đó đã có 01 sáng kiến mạnh dạn gửi tham gia xét công nhận sáng kiến có tác động, ảnh hưởng đối với thành phố. Kinh phí chi cho hoạt động sáng kiến ngày càng được quan tâm, bố trí, đã tạo điều kiện khích lệ toàn thể cán bộ công nhân viên chức, người lao động hăng hái tham gia, đẩy mạnh phong trào thi đua, lao động sáng tạo trong toàn ngành.

Với những kết quả đáng ghi nhận, sau khi được Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, Sở Y tế đạt Mức điểm 83 (trên thang điểm 100) và được xếp ở Nhóm Tốt theo Bộ chỉ số sáng kiến.

Kết quả đánh giá cụ thể xem ở Báo cáo số 27/BC-SKHCN ngày 14/3/2109 của Sở Khoa học và Công nghệ:  /documents/10180/475711/27a.pdf

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 4 6 3 1 3
Hôm nay: 4788
Tháng này: 57286
Tổng cộng: 13746313