Đà Nẵng: Tình hình thực hiện dự án ODA và vốn vay ưu đãi đang được triển khai trong lĩnh vực y tế năm 2019

        Xem với cỡ chữ    

Hiện nay, ngành y tế thành phố Đà Nẵng đang thực hiện 01 dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi là: Dự án Trung tâm khu vực miền Trung về y học hạt nhân và xạ trị tại Bệnh viện Đà Nẵng do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ (KEXIM).

Tại Công văn số 5181/UBND-SKHĐT ngày 01/8/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc "báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi 06 tháng đầu năm 2019" có nêu tiến độ thực hiện của dự án Trung tâm khu vực miền Trung về y học hạt nhân và xạ trị tại Bệnh viện Đà Nẵng do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ (KEXIM) như sau:

Đến nay, dự án đã hoàn thành, tuy nhiên tổng kinh phí cần thanh toán của dự án Trung tâm khu vực miền Trung về Y học hạt nhân và Xạ trị là 197.136.225 KRW, tương đương 4.323,2 triệu đồng.

Ngày 21/3/2019, Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Quyết định số 303/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và sử dụng dự phòng 10% vốn nước ngoài tại Bộ, ngành và địa phương. Trong đó, Chính phủ đồng ý điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài cho dự án Trung tâm khu vực miền Trung về y học hạt nhân và Xạ trị là 22.902.000.000 đồng, bổ sung 4.323 triệu đồng cho dự án.

(Nguồn: Công văn số 5181/UBND-SKHĐT ngày 01/8/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 5 7 5 8 1
Hôm nay: 3978
Tháng này: 54757
Tổng cộng: 13757581