THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc

          Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-SYT ngày 29/5/2019 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Tổ mua sắm tập trung thuốc, vặt tư, hóa chất và thiết bị y tế thông báo kết quả lựa chọn các nhà thầu trúng thầu, cụ thể theo các file đính kèm sau đây:

Thông báo số 1394/TB-SYT: /documents/10180/3261202/1394-nvd.signed.pdf

Quyết định số 560/QĐ-SYT: /documents/10180/3261202/560-nvd.signed.pdf

Phụ lục QĐ số 560/QĐ-SYT: /documents/10180/3261202/1.%20Phan%20bo%20theo%20nha%20thau.xlsx

Phân bổ các đơn vị: /documents/10180/3261202/1.%20Phan%20bo%20theo%20nha%20thau.xlsx

Phân bổ theo bệnh viện: /documents/10180/3261202/phan%20bo%20theo%20bv.rar

Công văn hướng dẫn ký kết hợp đồng: /documents/10180/3261202/1419-nvd.signed.pdf

Hợp đồng theo HSMT: /documents/10180/3261202/Hop%20dong%20theo%20HSMT.docx

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 5 7 7 1 2
Hôm nay: 3978
Tháng này: 54888
Tổng cộng: 13757712