THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc

          Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-SYT ngày 29/5/2019 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Tổ mua sắm tập trung thuốc, vặt tư, hóa chất và thiết bị y tế thông báo kết quả lựa chọn các nhà thầu trúng thầu, cụ thể theo các file đính kèm sau đây:

Thông báo số 1394/TB-SYT: /documents/10180/3261202/1394-nvd.signed.pdf

Quyết định số 560/QĐ-SYT: /documents/10180/3261202/560-nvd.signed.pdf

Phụ lục QĐ số 560/QĐ-SYT: /documents/10180/3261202/1.%20Phan%20bo%20theo%20nha%20thau.xlsx

Phân bổ các đơn vị: /documents/10180/3261202/1.%20Phan%20bo%20theo%20nha%20thau.xlsx

Phân bổ theo bệnh viện: /documents/10180/3261202/phan%20bo%20theo%20bv.rar

Công văn hướng dẫn ký kết hợp đồng: /documents/10180/3261202/1419-nvd.signed.pdf

Hợp đồng theo HSMT: /documents/10180/3261202/Hop%20dong%20theo%20HSMT.docx

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Cập nhật danh sách các công ty cung cấp phần mềm cho nhà thuốc

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/7/2019)

DANH SÁCH CƠ SỞ CÔNG BỐ TUÂN THỦ "THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC" CỦA CƠ SỞ CÓ HOẠT ĐỘNG DƯỢC KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

Bệnh viện Phục hồi chức năng: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

TTYT quận Liên Chiểu Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 20/6/2019)

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (đến tháng 6/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

1 3 5 5 1 2 4 0
Hôm nay: 4488
Tháng này: 55360
Tổng cộng: 13551240