Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

        Xem với cỡ chữ    

 Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp lại nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Y tế.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ sang phòng quản lý hành nghề. Chuyên viên được phân công kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ đề nghị cấp lại.

Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp lại chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3: Tổ thư ký họp xem xét lại hồ sơ, các thành viên trong Tổ thư ký ký vào biên bản.

- Bước 4: Tổ thư ký trình Giám đốc Sở phê duyệt vào biên bản họp xét hồ sơ của Tổ thư ký.

- Bước 5: Chuyên viên được phân công in chứng chỉ hành nghề (có phôi và số chứng chỉ do Bộ Y tế cấp). Trình Giám đốc Sở ký.

- Bước 6: Trả chứng chỉ hành nghề cho cá nhân. Trường hợp không đủ điều kiện để cấp lại chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế sẽ có văn bản trả lời và nêu lý do.

 Cách thức thực hiện

 

Nộp trực tiếp tại Sở Y tế

 Thành phần, số lượng hồ sơ

 

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại CCHN KBCB

- Giấy báo mất chứng chỉ hành nghề có xác nhận của Công an phường, xã nơi bị mất (trường hợp bị mất)

- Bản chính chứng chỉ hành nghề đã được cấp (trường hợp bị hư hỏng)

- Hai ảnh 04cm x 06cm (chụp trên nền trắng)

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 Thời hạn giải quyết

 

 Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Cá nhân

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Sở Y tế

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Chứng chỉ hành nghề

  Phí và Lệ phí

 

Phí: 150.000đ

Lệ phí: 190.000đ

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Mẫu 2). Tải file: /documents/10180/14067/mau_2.doc

  Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

 Mục 1, Mục 2 Chương III Luật Khám bệnh chữa bệnh

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009,

2. Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

3. Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

4. Thông tư 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện, thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 4 6 4 8 5
Hôm nay: 4960
Tháng này: 57458
Tổng cộng: 13746485