Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
 • TUẦN THỨ 39
  ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

  8h30 Tọa đàm lấy ý kiến đề xuất csxd luật tổ chức hành chính Bambogreen Sở Tư pháp
  Giao ban (Trương Văn Trình) BGD, các phòng SYT
  Họp Tiêm chủng với UBNDTP (Trương Văn Trình) BGD, các phòng TTHC
  14h Hội thảo định hướng xd dự án Luật TTBYT BYT BV Chợ rẫy BYT
  15h30 Họp về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Đ/C Ngô Thị Kim Yến HT1T2 SYT

  Họp về giám sát, Ktra của UBKT Đảng (Trương Văn Trình) UBKT 47 XVNT
  8h00 HN quán triệt các văn bản về công tác ktgs Bí thư Thành ủy 72 Bạch Đằng UBKT TU
  8h00 HN quán triệt các văn bản về công tác ktgs 47 XVNT
  Họp tổ thẩm định thầu , mua sắm (Trương Văn Trình) Các tổ thẩm định SYT

  Làm việc tại CQ (Trương Văn Trình) SYT
  Họp PCD tại CDC (Trương Văn Trình) BGD, các phòng CDC

  Họp chuyển đổi số với UBND (Trương Văn Trình) BGD TTHC
  Làm việc tại cơ quan (Trương Văn Trình) SYT

  Họp hội đồng giám định (Trương Văn Trình) Hội Đồng TTGĐ
  Kiểm tra Tiêm chủng (Trương Văn Trình) NVY TPĐN

  Thẩm định các cơ sở thẩm mỹ, các PK (Trương Văn Trình) NVY TPĐN