Bộ máy cơ quan Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc được sắp xếp, kiện toàn đảm bảo quản lý theo ngành dọc toàn diện, thống nhất từ thành phố đến quận, huyện và xã, phường, có sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, địa phương; qua đó phát huy hiệu quả được các nguồn lực y tế để thực hiện nhiệm vụ của ngành.
Thành phố Đà Nẵng được tách ra từ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 01/01/1997. Cùng với sự phát triển của thành phố, hệ thống y tế thành phố không ngừng được đầu tư, hiện đại, hoàn chỉnh và đồng bộ; ngày càng khẳng định năng lực là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Với mục tiêu tập trung phát triển y tế chuyên sâu, ứng dụng công nghệ cao đáp ứng đa dạng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ con người, giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng cuộc sốngcho người dân thành phố theo hướng công bằng, hiệu quả, ngành y tế thành phố đã nỗ lực phấn đấu và đạt đươc những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác. Trong đó, kể đến là công tác chuyển đổi cơ chế quản lý theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý bệnh viện và hoạt động y tế, cụ thể:
Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII, Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSN), Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND thành phố “về việc ban hành Đề án Sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý giai đoạn 2018-2021”, trong thời gian qua, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã tổ chức sắp xếp, hợp nhất, kiện toàn một số ĐVSN trực thuộc, cụ thể như sau:
Một trong những hoạt động góp phần rất lớn trong công tác làm giảm thời gian chờ đợi của người bệnh và khách hàng trong sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của ngành y tế thành phố Đà Nẵng đó là hoạt động cải cách thủ tục hành chính.
Trong năm qua, toàn ngành y tế thành phố đã quyết tâm, nỗ lực trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế một cách thuận lợi nhất, nhanh nhất và ngày càng đáp ứng được nhu cầu của người dân, góp phần tăng cao tỷ lệ hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ y tế.
92,5% là kết quả được ghi nhận từ cuộc khảo sát độc lập gồm 21 tổ do Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thành lập với mục đích khảo sát sự hài lòng người bệnh tại 21 bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm làm tăng tính chính xác và khách quan của kết quả quy trình tiến hành khảo sát đã được thực hiện chéo giữa các bệnh viện.
    1 2 3 4 Trang sau

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 4 6 4 6 5
Hôm nay: 4940
Tháng này: 57438
Tổng cộng: 13746465