Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
 • TUẦN THỨ 44
  ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
  Thứ hai
  26/10
  S  

  26-30/10: Họp Quốc hội (Ngô Thị Kim Yến)

  Mở HSDT gói thầu mua sắm HC, VTTH (Trần Thanh Thủy)

   

   

   

  Theo TB 4037/SYT

   

   

  PH tầng 22-TTHC

   
    Giao ban (Nguyễn Tiên Hồng)     Giao ban  
  C   Làm việc với CDC về công nghệ Thông tin và Truyền thông giáo dục sức khỏe (Nguyễn Tiên Hồng)     CDC  
  T   Họp Chi bộ (Trần Thanh Thủy)   Chi bộ PH.SYT  
  Thứ ba
  27/10
  S   VFS (Nguyễn Tiên Hồng)     VFS  
  C   Hội nghị CSSKSS (Trần Thanh Thủy)     TTKSBT  
    VFS (Nguyễn Tiên Hồng)     VFS  
  T            
  Thứ tư
  28/10
  S   Kiểm tra BV an toàn tại BV Phổi (Trần Thanh Thủy)     BV Phổi  
    Kiểm tra PCD và lũ lụt với Viện Pasteur Nha Trang (Nguyễn Tiên Hồng)     CDC & cơ sở Y tế  
  C   Kiểm tra BV an toàn tại TTYT Hòa Vang (Trần Thanh Thủy)     TTYT Hòa Vang  
    Họp Ban Kiểm tra sát hạch (Nguyễn Tiên Hồng)     VFS  
  T            
  Thứ năm
  29/10
  S   Kiểm tra BV an toàn tại BVĐN (Trần Thanh Thủy)     BV Đà Nẵng  
    Tập huấn An toàn truyền máu (Nguyễn Tiên Hồng)     TTHC  
  C   Hội nghị lần 10 BCH LĐLĐ thành phố (Trần Thanh Thủy)   Theo GM24 ngày 23.10.2020 của LĐLĐTP LĐLĐ thành phố  
    VFS (Nguyễn Tiên Hồng)     VFS  
  T            
  Thứ sáu
  30/10
  S   Tập huấn An toàn truyền máu (Nguyễn Tiên Hồng)     TTHC  
  C   Báo cáo Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của CBYT (Trần Thanh Thủy)     BV Đà Nẵng  
    VFS (Nguyễn Tiên Hồng)     VFS  
  T            
  Thứ bảy
  31/10
  S            
  C            
  T            
  Chủ nhật
  01/11
  S            
  C            
  T