Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 

    

Từ khóa:

Hiển thị 3058 Kết quả

Trung tâm y tế Ngũ Hành Sơn xét tuyển viên chức năm 2021

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 16/11/2021 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Thực hiện hoạt động truyền thông sức khỏe kết hợp khám sàng lọc đái tháo đường, bệnh võng mạc đái tháo đường trong cộng đồng tại huyện Hòa Vang,...

Căn cứ kế Hoạch số 5254/KH-SYT ngày 30 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc Tổ chức truyền thông sức khỏe nhân tháng Thị giác thế giới trong khuôn khổ Dự án: Phát hiện sớm bệnh...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 14/11/2021 Chuyên mục: Hợp tác quốc tế Tags:
Phối hợp triển khai Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ QUốc Hội

Phối hợp triển khai Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 02/11/2021 Chuyên mục: Tin tức Van Ban Thông báo Thông tin chung Thông tin tuyên truyền Tags:
Đẩy mạnh các hoạt động thuộc Dự án “Xây dựng chương trình chăm sóc Người cao tuổi và đào tạo nguồn nhân lực cho chăm sóc Người cao tuổi tại Trung tâm...

Trên cơ sở các ý kiến đã thảo luận thống nhất các hoạt động thực hiện trong quý 4 năm 2021 thuộc khuôn khổ Dự án “Xây dựng chương trình chăm sóc Người cao tuổi và đào tạo nguồn nhân lực cho chăm sóc...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 21/10/2021 Chuyên mục: Hợp tác quốc tế Tags:
Triển khai các văn bản của Chính phủ Bộ Tài chính, Bộ Công Thương

Triển khai các văn bản của Chính phủ Bộ Tài chính, Bộ Công Thương

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 06/10/2021 Chuyên mục: Tin tức Van Ban Thông báo Thông tin chung Tags:
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động vào Qúy 4/2021 của Dự án “Phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường trong cộng đồng tại Việt Nam” do FHF...

Nhằm báo cáo kết quả triển khai khảo sát về tình hình áp dụng Tài liệu hướng dẫn phát hiện sớm võng mạc đái tháo đường trong cộng đồng và thống nhất kế hoạch triển khai quý 4 năm 2021 thuộc khuôn khổ...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 01/10/2021 Chuyên mục: Hợp tác quốc tế Tags:
Về quy định mức thu phí trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Về quy định mức thu phí trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 27/09/2021 Chuyên mục: Tin tức Thông báo Thông tin tuyên truyền Tags:
Triển khai Nghị quyết 106/NQ-CP của Chính phủ

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 15/09/2021 Chuyên mục: Tin tức Van Ban Thông báo Thông tin chung Tags:
Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh võng mạc đái tháo đường tại một số quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Trên cơ sở các kết quả ghi nhận và phân tích thống kê về số lượng bệnh nhân tham gia khám sàng lọc bệnh võng mạc đái tháo đường, ban quản lý dự án đã thực hiện báo cáo “Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh võng...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 15/09/2021 Chuyên mục: Hợp tác quốc tế Tags:
Triển khai Thông tư số 71/2021/TT-TCT của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Triển khai Thông tư số 71/2021/TT-TCT của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 06/09/2021 Chuyên mục: Tin tức Thông báo Thông tin chung Tags:
Công đoàn ngành y tế thông báo mời chào giá

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 30/08/2021 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
THÔNG BÁO MỜI THẦU VẬT TƯ Y TẾ ĐỢT 2 (GÓI THẦU SỐ 35, 36)

THÔNG BÁO MỜI THẦU VẬT TƯ Y TẾ ĐỢT 2 (GÓI THẦU SỐ 35, 36)

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 10/08/2021 Chuyên mục: Tin tức Thông báo Thông tin đấu thầu Tags:
Thư kêu gọi

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 30/07/2021 Chuyên mục: Thông báo Tin nổi bật Tags:
Triển khai Nghị định số 67/2021/NĐ -CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ

Triển khai Nghị định số 67/2021/NĐ -CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 26/07/2021 Chuyên mục: Thông tin chuyên ngành Thông báo Tin tức Tags:
THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Gói thầu số 3: Gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền)

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Gói thầu số 3:

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 23/07/2021 Chuyên mục: Thông báo Thông tin chuyên ngành Dược Tags:
Công đoàn ngành y tế thông báo thư mời chào giá

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 19/07/2021 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Gói thầu số 2:Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Gói thầu số 2:Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 15/07/2021 Chuyên mục: Dược Thông báo Tags:
Triển khai các văn bản của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương

Triển khai các văn bản của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 15/07/2021 Chuyên mục: Van Ban Thông báo Tin tức - Sự kiện Thông tin chung Tags:
THÔNG BÁO MỜI THẦU CÁC GÓI THẦU MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2021-2023

THÔNG BÁO MỜI THẦU CÁC GÓI THẦU MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2021-2023

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 14/07/2021 Chuyên mục: Tin tức Thông báo Tin tức - Sự kiện Thông tin đấu thầu Tags:
Thông báo thư mời chào giá

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 09/07/2021 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Kết quả triển khai mở rộng hoạt động khám sàng lọc và tư vấn truyền thông về bệnh võng mạc đái tháo đường thuộc khuôn khổ dự án “Phát hiện sớm bệnh...

Vào tháng 4 năm 2021 trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 1113/KH-SYT ngày 31/3/2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc “triển khai công tác truyền thông chăm sóc mắt mở rộng trong khuôn khổ Dự án:...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 09/06/2021 Chuyên mục: Hợp tác quốc tế Tags:
Bản tin số 24 năm 2021 của Tiểu ban truyền thông

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 21/05/2021 Chuyên mục: Tin nổi bật Phòng chống nCov Tags:
Bản tin số 23 năm 2021 của Tiểu ban truyền thông

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 20/05/2021 Chuyên mục: Tin nổi bật Phòng chống nCov Tags:
Bản tin số 22 năm 2021 của Tiểu ban truyền thông

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 20/05/2021 Chuyên mục: Tin nổi bật Phòng chống nCov Tags:
Cập nhật tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 lúc 18h00 ngày 19/5/2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Từ ngày 18h00 ngày 18/5 đến 18h00 ngày 19/5, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận 02 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó: 01 trường hợp F1 đã cách ly trước đó; 01 BN được phát hiện qua xét...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 20/05/2021 Chuyên mục: Tin nổi bật Phòng chống nCov Tags:
Bản tin số 20 năm 2021 của Tiểu ban truyền thông

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 17/05/2021 Chuyên mục: Phòng chống nCov Tags:
Cập nhật tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 lúc 18h00 ngày 17/5/2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Từ ngày 18h00 ngày 16/5 đến 18h00 ngày 17/5, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận 07 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Tất cả đều là các trường hợp F1 đã được cách ly

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 17/05/2021 Chuyên mục: Phòng chống nCov Tin nổi bật Tags:
Cập nhật tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 lúc 18h00 ngày 16/5/2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Từ ngày 18h00 ngày 15/5 đến 18h00 ngày 16/5, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận 12 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó: 10 BN là F1 đã được cách ly, trong đó 07 BN liên quan đến Công ty...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 16/05/2021 Chuyên mục: Tin nổi bật Phòng chống nCov Tags:

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 0 6 4 6 7 0
Hôm nay: 2.394
Hôm qua: 8.255
Tuần này: 22.135
Tháng này: 86.804
Tổng cộng: 3.064.670

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này