Các kênh thông tin tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân tổ chức về thủ tục hành chính của Sở Y tế và thành phố Đà Nẵng như sau: 1. Sở Y tế: - Số điện thoại: 0236.3.821 206; - Địa chỉ email tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: syt@danang.gov.vn. 2. Thành phố: - Văn phòng UBND thành phố: 0236 382 50 55; - Trung tâm Thông tin và giám sát điều hành thông minh thuộc Sở Thông tin và Truyền thông: *1022 hoặc 0236 1022; - Địa chỉ email tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của thành phố: kstthc@danang.gov.vn

Sơ đồ tổ chức
Author: Test Test Updated: 28/08/2023 Views: 11853

  
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG

 

- Thanh tra Sở

- Văn phòng Sở

- Phòng Tổ chức cán bộ

 

- Phòng Nghiệp vụ Dược

- Phòng Nghiệp vụ Y

- Phòng Kế hoạch tài chính

 

Thanh tra Sở:

Chức năng: Thực hiện quyền thanh tra Nhà nước chuyên ngành về y tế trong phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Y tế, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch theo luật định, xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền; Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác kiểm tra, thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền và quản lý chuyên ngành y tế trên địa bàn Thành phố.

Thanh tra Sở Y tế được sử dụng con dấu của Thanh tra theo quy định của Pháp lệnh Thanh tra.

Phó Chánh thanh tra:  DS. Nguyễn Tuấn Việt

                                    Đt: 0236.3897198

                                    DĐ: 0914 000 181

                                    Email: vietnt@danang.gov.vn

 

 

Văn phòng Sở:

Chức năng: Là tổ chức tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác điều hành hoạt động hành chính của Sở Y tế.

Phó Chánh VP:          ThsS. Nguyễn Hữu Xuân Trường   

                                   Đt: 0236.3 821 206

                                   DĐ: 0905 442 330

                                   Email: truongnhx@danang.gov.vn

 

Phòng Tổ chức cán bộ:

Chức năng: Tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế.

Trưởng phòng:            BS. Lê Thị Hòa

                                    Đt: 02363 821 122

                                    DĐ: 0905 888 338

                                    Email: hoalt11@danang.gov.vn

                                    

 

Phòng Nghiệp vụ dược:

Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Dược và các loại Mỹ phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người trên địa bàn Thành phố.

Trưởng phòng:            DS. Ngô Minh Tuấn

                                    Đt: 0236.3 829 476

                                    DĐ: 0905 170 839

                                    Email: tuannm1@danang.gov.vn

 

Phòng Kế hoạch Tài chính:

Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch và thống kê tin học y tế trên địa bàn thành phố.

Trưởng phòng:           BS. Phạm Thị Kim Chi

                                    Đt: 0236.3 897 197

                                    DĐ: 0909 202 369

                                    Email: chiptk1@danang.gov.vn

 

 

Phòng Nghiệp vụ y:

Chức năng:  Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác chuyên môn nghiệp vụ Y và phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành y tế.

Trưởng phòng:            BS. Nguyễn Ngọc Thanh

                                    Đt: 0236.3 702 377
                                    DĐ: 0913 493 288

                                    Email: thanhnn@danang.gov.vn

 


 


Category:

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 6 2 9 3 0 1
Hôm nay: 4.552
Hôm qua: 5.065
Tuần này: 4.552
Tháng này: 17.313
Tổng cộng: 5.629.301

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang