Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 

    

Từ khóa:

Hiển thị 3419 Kết quả

Mời chào giá kiểm tra thi công keo gia cố lại mái che bằng alu

Mời chào giá kiểm tra thi công keo gia cố lại mái che bằng alu

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 10/01/2023 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Thông báo mời chào giá hóa chất, vật tư y tế của Bệnh viện Đà Nẵng

Mời chào giá hóa chất, vật tư y tế của Bệnh viện Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 09/01/2023 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Mời chào giá xét nghiệm, mua sắm vật tư, linh kiện sửa chữa các khoa phòng của Bệnh viện Đà Nẵng

Mời chào giá xét nghiệm, mua sắm vật tư, linh kiện sửa chữa các khoa phòng của Bệnh viện Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 05/01/2023 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Mời chào giá dịch vụ thẩm định gia văn phòng phẩm của Bệnh viện Đà Nẵng

Mời chào giá dịch vụ thẩm định gia văn phòng phẩm của Bệnh viện Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 05/01/2023 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Mời chào giá Bộ đồ và mặt nạ phòng cháy chữa cháy cho Bệnh viện Đà Nẵng

Mời chào giá Bộ đồ và mặt nạ phòng cháy chữa cháy cho Bệnh viện Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 04/01/2023 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Mời chào giá mua hóa chất vệ sinh cho Bệnh viện Đà Nẵng

Mời chào giá mua hóa chất vệ sinh cho Bệnh viện Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 03/01/2023 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Mời chào giá mua vật tư gia công kệ sắt cho Bệnh viện Đà Nẵng

Mời chào giá mua vật tư gia công kệ sắt cho Bệnh viện Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 03/01/2023 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Mời chào gia mua văn phòng phẩm cho Bệnh viện Đà Nẵng trong 01 năm

Mời chào gia mua văn phòng phẩm cho Bệnh viện Đà Nẵng trong 01 năm

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 03/01/2023 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Mời chào giá mua văn phòng phẩm cho Bệnh viện Đà Nẵng trong 01 năm

Mời chào giá mua văn phòng phẩm cho Bệnh viện Đà Nẵng trong 01 năm

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 03/01/2023 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Thông báo mời chào giá vật tư y tế đặc thù của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Mời chào giá vật tư y tế đặc thù của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 29/12/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Mời chào giá dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế năm 2023 tại Bệnh viện Răng hàm mặt

Mời chào giá dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế năm 2023 tại Bệnh viện Răng hàm mặt

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 28/12/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Mời chào giá: Kiểm định, cung cấp Thiết bị, vật tƣ đồ điện, linh kiện sửa chữa cho các thiết bị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Mời chào giá: Kiểm định, cung cấp Thiết bị, vật tƣ đồ điện, linh kiện sửa chữa cho các thiết bị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 27/12/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Mời chào giá mua sắm mặt hàng văn phòng phẩm, hàng dùng chuyên môn và vật tư văn phòng khác cho các khoa, phòng tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ dùng...

Mời chào giá mua sắm mặt hàng văn phòng phẩm, hàng dùng chuyên môn và vật tư văn phòng khác cho các khoa, phòng tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ dùng cho hoạt động khám, chữa bệnh trong năm 2023

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 26/12/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Mời chào giá Thuê cung cấp suất ăn nội trú cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng năm 2023

Mời chào giá Thuê cung cấp suất ăn nội trú cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng năm 2023

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 23/12/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Thông báo mời chào giá dịch vụ thẩm định giá đối với dịch vụ cung cấp suất ăn nội trú cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng năm 2023

Đề nghị các tổ chức tư vấn thẩm định giá chào giá dịch vụ thẩm định giá đối với dịch vụ cung cấp suất ăn nội trú cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng năm 2023, chi tiết theo file đính kèm.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 23/12/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Mời chào giá mua vật tư đồ nước sửa chữa, thay thế cho các khoa phòng Bệnh viện Đà Nẵng

Mời chào giá mua vật tư đồ nước sửa chữa, thay thế cho các khoa phòng Bệnh viện Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 23/12/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Mời chào giá Hiệu chuẩn máy quan trắc môi trường lao động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Mời chào giá Hiệu chuẩn máy quan trắc môi trường lao động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 23/12/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Thông báo mời chào giá vật tư y tế của Bệnh viện Mắt

Mời chào giá vật tư y tế của Bệnh viện Mắt

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 22/12/2022 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Mời chào giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng trong 01 năm

Mời chào giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng trong 01 năm

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 22/12/2022 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Mời chào giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thảisinh hoạt tại Bệnh viện Đà Nẵng trong 01 năm

Mời chào giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thảisinh hoạt tại Bệnh viện Đà Nẵng trong 01 năm

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 22/12/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Thông báo mời chào giá dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện Mắt

Đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Mắt trong 01 năm

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 22/12/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Thông báo mời chào giá dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện Mắt

Đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ báo giá Dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện Mắt trong 01 năm

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 22/12/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Mời chào giá thuê dịch vụ giặt đồ vải bẩn cho Bệnh viện Đà Nẵng

Mời chào giá thuê dịch vụ giặt đồ vải bẩn cho Bệnh viện Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 21/12/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Tổng kết dự án Hỗ trợ phẫu thuật nhãn nhi và truyền thông chăm sóc mắt do Tổ chức fred Hollows tài trợ

Nhằm tổng kết những kết quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai của Dựán “Ánh Sáng Hy Vọng” do Tập đoàn Novartis và tổ chức The Fred Hollows Foundation tại...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 19/12/2022 Chuyên mục: Hợp tác quốc tế Tags:
Thông báo về việc mời chào giá phí dịch vụ thẩm định giá các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế đặc thù của Bệnh viện Phụ sản Nhi - Đà Nẵng

phí dịch vụ thẩm định giá các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế đặc thù của Bệnh viện Phụ sản Nhi - Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 19/12/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Mời chào giá Dịch vụ thẩm định giá Cung cấp Thực phẩm dinh dưỡng y học qua đường tiêu hóa sử dụng cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng năm...

Mời chào giá Dịch vụ thẩm định giá Cung cấp Thực phẩm dinh dưỡng y học qua đường tiêu hóa sử dụng cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng năm 2023

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 19/12/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 4 4 3 5 0 3 0
Hôm nay: 397
Hôm qua: 2.008
Tuần này: 16.540
Tháng này: 83.769
Tổng cộng: 4.435.030

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang