Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 

    

Từ khóa:

Hiển thị 3360 Kết quả

Mời cung cấp thông tin báo giá các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám và điều trị tại Bv Ung bướu

Mời cung cấp thông tin báo giá các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám và điều trị tại Bv Ung bướu

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 01/12/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Mời cung cấp thông tin báo giá cho mặt hàng kháng thể đơn dòng sử dụng trong chẩn đoán điều trị ung thư vú của BV Ung bướu

Mời cung cấp thông tin báo giá cho mặt hàng kháng thể đơn dòng sử dụng trong chẩn đoán điều trị ung thư vú của BV Ung bướu

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 01/12/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Tb v/v mời chào giá: Phí dịch vụ thẩm định giá danh mục vật tư y tế, hóa chất cấp bách cho BV Đà Nẵng (276 khoản)

Tb v/v mời chào giá: Phí dịch vụ thẩm định giá danh mục vật tư y tế, hóa chất cấp bách cho BV Đà Nẵng (276 khoản)

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 01/12/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Tb v/v mời chào giá: Cung cấp hóa chất, vật tư y tế dịch vụ, hàng hóa, linh kiện sửa chữa cho các trang thiết bị tại BV Đà Nẵng

Tb v/v mời chào giá: Cung cấp hóa chất, vật tư y tế dịch vụ, hàng hóa, linh kiện sửa chữa cho các trang thiết bị tại BV Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 01/12/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Tb v/v mời chào giá: Cung cấp hóa chất, vật tư y tế dịch vụ, hàng hóa, linh kiện sửa chữa cho các trang thiết bị tại BV Đà Nẵng

Tb v/v mời chào giá: Cung cấp hóa chất, vật tư y tế dịch vụ, hàng hóa, linh kiện sửa chữa cho các trang thiết bị tại BV Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 01/12/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Tb v/v mời chào giá: Mua hóa chất xét nghiệm hóa lý nước, thực phẩm năm 2022 của TT Kiểm soát bệnh tật thành phố

Tb v/v mời chào giá: Mua hóa chất xét nghiệm hóa lý nước, thực phẩm năm 2022 của TT Kiểm soát bệnh tật thành phố

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 01/12/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
TB v/v mời chào giá: Sơn vôi tường và tầng các buồng bệnh thuộc khu Đa chức năng BV Đà Nẵng

TB v/v mời chào giá: Sơn vôi tường và tầng các buồng bệnh thuộc khu Đa chức năng BV Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 30/11/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Tb v/v mời chào giá: Mua vật tư y tế năm 2022 tại TT kiểm soát bệnh tật

Tb v/v mời chào giá: Mua vật tư y tế năm 2022 tại TT kiểm soát bệnh tật

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 30/11/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
TB v/v mời chào giá mua vật tư đồ nước sửa chữa và thay thế cho các khoa phòng tại Bv Đà Nẵng

TB v/v mời chào giá mua vật tư đồ nước sửa chữa và thay thế cho các khoa phòng tại Bv Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 30/11/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Tb v/v mời chào giá: Mua sắm tủ inox 2 tầng treo tường BV Đà Nẵng

Tb v/v mời chào giá: Mua sắm tủ inox 2 tầng treo tường BV Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 30/11/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
TB v/v mời chào giá: Mua sắm đồ dùng nhà bếp BV Đà Nẵng

TB v/v mời chào giá: Mua sắm đồ dùng nhà bếp BV Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 30/11/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Tb v/v mời chào giá: In băng rôn, phướn hưởng ứng ngày thế giới pc HIV/AIDS năm 2022

Tb v/v mời chào giá: In băng rôn, phướn hưởng ứng ngày thế giới pc HIV/AIDS năm 2022

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 24/11/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
TB thuê xe ô tô vận chuyển tài sản trang thiết bị công cụ dụng cụ kho dược từ Bv Dã chiến về BV Đà nẵng

TB thuê xe ô tô vận chuyển tài sản trang thiết bị công cụ dụng cụ kho dược từ Bv Dã chiến về BV Đà nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 24/11/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Tb v/v thuê nhân công vận chuyển tài sản trang thiết bị , công cụ dụng cụ kho Dược từ Bv dã chiến về BV Đà Nẵng

Tb v/v thuê nhân công vận chuyển tài sản trang thiết bị , công cụ dụng cụ kho Dược từ Bv dã chiến về BV Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 24/11/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Tb v/v mời chào giá: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng

Tb v/v mời chào giá: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 24/11/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Tb v/v mời chào giá : In tờ rơi tuyên truyền tiêm chủng mở rộng của TT kiểm soát bệnh tật thành phố

Tb v/v mời chào giá : In tờ rơi tuyên truyền tiêm chủng mở rộng của TT kiểm soát bệnh tật thành phố

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 24/11/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Tb v/v mời chào giá: Phí dịch vụ thẩm định giá vật tư y tế, hóa chất, hàng hóa đặc thù tại Bv Đà Nẵng

Tb v/v mời chào giá: Phí dịch vụ thẩm định giá vật tư y tế, hóa chất, hàng hóa đặc thù tại Bv Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 24/11/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Tb v/v mời chào giá gói thầu: In sổ tiêm chủng cá nhân năm 2022

Tb v/v mời chào giá gói thầu: In sổ tiêm chủng cá nhân năm 2022

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 24/11/2022 Chuyên mục: Thông báo Tags:
TB v/v mời chào giá: Mua vật tư cơ khí sửa chữa và thay thế cho các khóa phòng tại BV Đà Nẵng

TB v/v mời chào giá: Mua vật tư cơ khí sửa chữa và thay thế cho các khóa phòng tại BV Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 23/11/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Tb v/v mời chào giá: bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho CBVC người lao động làm việc tại Bv Đà Nẵng

Tb v/v mời chào giá: bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho CBVC người lao động làm việc tại Bv Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 23/11/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Tb v/v mời chào giá đo hoạt độ phóng xạ tại BV Đà Nẵng

Tb v/v mời chào giá đo hoạt độ phóng xạ tại BV Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 23/11/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Thư mời tham gia cung cấp thông tin báo giá các mặt hàng y cụ phục vụ cho công tác khám, điều trị tại Bv PSN

Thư mời tham gia cung cấp thông tin báo giá các mặt hàng y cụ phục vụ cho công tác khám, điều trị tại Bv PSN

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 17/11/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Thư mời về việc tham gia cung cấp thông tin báo giá của các mặt hàng hóa chất, vật tư tiêu hao phcuj vụ cho công tác khám và điều trị tại Bệnh viện...

Thư mời về việc tham gia cung cấp thông tin báo giá của các mặt hàng hóa chất, vật tư tiêu hao phcuj vụ cho công tác khám và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 17/11/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Thư mời về việc tham gia cung cấp thông tin báo giá của các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế đặc thù phục vụ cho công tác khám bệnh và điều trị tại...

Thư mời về việc tham gia cung cấp thông tin báo giá của các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế đặc thù phục vụ cho công tác khám bệnh và điều trị tại Bệnh viện PSN

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 17/11/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
Thư mời chào giá mua 1000 que thử đường huyết

Thông báo đến các doanh nghiệp quan tâm gửi báo giá theo yêu cầu tại Thư mời chào giá đính kèm như sau.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 16/11/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tin nổi bật Tags:
TB v/v mời chào giá: bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho CBVC, người lao động làm việc tại BV Đà Nẵng

TB v/v mời chào giá: bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho CBVC, người lao động làm việc tại BV Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 14/11/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:
V/v Thông báo kiểm tra hoạt động kinh doanh, bảo quản và sử dụng dược liệu, vị thuốc cổ truyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

kiểm tra hoạt động kinh doanh, bảo quản và sử dụng dược liệu, vị thuốc cổ truyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 13/11/2022 Chuyên mục: Thông báo Thông tin chuyên ngành Dược Tags:
v/v Đính chính thông tin thu hồi thuốc Batiwell, lô số 00121 theo Công văn số 5073/SYT-NVD

Đính chính thông tin thu hồi thuốc Batiwell, lô số 00121

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 13/11/2022 Chuyên mục: Thông tin chuyên ngành Dược Tags:
V/v Thông báo thu hồi thuốc không đạt chất lượng theo Công văn số 4860/SYT-NVD

Thu hồi thuốc không đạt chất lượng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 13/11/2022 Chuyên mục: Thông tin chuyên ngành Dược Tags:
V/v Thông báo thu hồi thuốc theo Công văn số 4785/SYT-NVD

Thông báo thu hồi thuốc

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 13/11/2022 Chuyên mục: Thông tin chuyên ngành Dược Tags:
V/v Thông tin mẫu Ophazidon giả Số lô: 290621, 390721, 540921 và 691121 theo Công văn số 4213/SYT-NVD

Mẫu Ophazidon giả Số lô: 290621, 390721, 540921 và 691121

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 13/11/2022 Chuyên mục: Thông tin chuyên ngành Dược Tags:
V/v thu hồi thuốc viên nén Lohatidin Tab không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo Công văn số 3863/SYT-NVD

Mẫu thuốc Lohatidin Tab không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 13/11/2022 Chuyên mục: Thông tin chuyên ngành Dược Tags:
Đình chỉ lưu hành, hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn số 5498/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 12/11/2022 Chuyên mục: Thông báo Thông tin chuyên ngành Dược Tags:
Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo công văn số 5497/SYT-NVD

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 12/11/2022 Chuyên mục: Thông tin chuyên ngành Dược Tags:
Đình chỉ lưu hành, hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn số 4993/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 12/11/2022 Chuyên mục: Thông tin chuyên ngành Dược Tags:
Đình chỉ lưu hành, hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn số 4992/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 12/11/2022 Chuyên mục: Thông tin chuyên ngành Dược Tags:
Đình chỉ lưu hành, hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn số 4847/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 12/11/2022 Chuyên mục: Tags:
Đình chỉ lưu hành, hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn số 4846/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 12/11/2022 Chuyên mục: Thông tin chuyên ngành Dược Tags:
Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo công văn số 4637/SYT-NVD

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 12/11/2022 Chuyên mục: Thông tin chuyên ngành Dược Tags:
Đình chỉ lưu hành, hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn số 4635/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 12/11/2022 Chuyên mục: Thông tin chuyên ngành Dược Tags:
Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo công văn số 4221/SYT-NVD

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 12/11/2022 Chuyên mục: Thông tin chuyên ngành Dược Tags:
Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo công văn số 4209/SYT-NVD

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 12/11/2022 Chuyên mục: Thông tin chuyên ngành Dược Tags:
Đình chỉ lưu hành, hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn số 4162/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 12/11/2022 Chuyên mục: Thông tin chuyên ngành Dược Tags:
Đình chỉ lưu hành, hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn số 4155/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 12/11/2022 Chuyên mục: Tin chuyên ngành Dược Tags:
Đình chỉ lưu hành, hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn số 3664/SYT-NVD

Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được phép lưu hành

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 12/11/2022 Chuyên mục: Tin chuyên ngành Dược Tags:
TB về việc mời chào giá: sơn vôi tường và trần các buồng bệnh thuộc khu nội 7 tầng

TB về việc mời chào giá: sơn vôi tường và trần các buồng bệnh thuộc khu nội 7 tầng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 11/11/2022 Chuyên mục: Thông tin đấu thầu Thông báo Tags:

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 4 2 7 1 7 5 9
Hôm nay: 2.526
Hôm qua: 6.973
Tuần này: 9.499
Tháng này: 31.728
Tổng cộng: 4.271.759

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang