Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 

    

Từ khóa:

Hiển thị 3525 Kết quả

Dự án phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường trong cộng đồng Việt Nam do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) thông qua Quỹ Fred Hollows triển...

Tại thành phố Đà Nẵng, Dự án Phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường tại cộng động do Bộ ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) tại trợ, Dự án đã được triển khai kể từ năm 2018 cho đến nay”. Trong...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 01/06/2023 Chuyên mục: Hợp tác quốc tế Tags:
Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu: Tổ chức khám sàng lọc bệnh võng mạc đái tháo đường cho bệnh nhân đái tháo đường thuộc các quận, huyện trên địa bàn...

Thực hiện Công văn số 294/ SYT-KHTC ngày 03/02/2023 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về triển khai Kế hoạch hoạt động quý 1,2 năm 2023 của Dự án Võng mạc Đái tháo đường, theo đó Trung tâm Y tế quận Liên...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 01/06/2023 Chuyên mục: Hợp tác quốc tế Tags:
Bệnh viện Đà Nẵng: Tổ chức khám sàng lọc bệnh võng mạc đái tháo đường cho bệnh nhân đái tháo đường thuộc các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà...

Thực hiện Công văn số 294/ SYT-KHTC ngày 03/02/2023 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về triển khai Kế hoạch hoạt động quý 1,2 năm 2023 của Dự án Võng mạc Đái tháo đường và Kế hoạch số 2095/SYT-KHTC ngày...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 26/05/2023 Chuyên mục: Hợp tác quốc tế Tags:
TTYT quận Sơn Trà: Tổ chức khám sàng lọc bệnh võng mạc đái tháo đường cho bệnh nhân đái tháo đường tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khuôn khổ dự...

Thực hiện Công văn số 294/ SYT-KHTC ngày 03/02/2023 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về triển khai Kế hoạch hoạt động quý 1,2 năm 2023 của Dự án Võng mạc Đái tháo đường, theo đó Trung tâm Y tế...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 24/04/2023 Chuyên mục: Hợp tác quốc tế Tags:
QĐ_Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Vận động cứu trợ thành phố Đà Nẵng

QĐ_Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Vận động cứu trợ thành phố Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 23/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Thông tin chung Tags:
Thông tư số 74/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ...

Thông tư số 74/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 23/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Thông tin chung Thông tin tuyên truyền Tags:
mời chào giá mua sắm Khí y tế của TTYT Hải Châu

mời chào giá mua sắm Khí y tế của TTYT Hải Châu

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 16/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Mời chào giá: Hàng hóa, vật tư, linh kiện, dịch vụ phục vụ việc sửa chữa thiết bị cho BVĐN

Mời chào giá: Hàng hóa, vật tư, linh kiện, dịch vụ phục vụ việc sửa chữa thiết bị cho BVĐN

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 15/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Mời chào giá: Thay thế màng lọc RO, xét nghiệm hệ thống nước dùng cho CTNT tai BVĐN

Mời chào giá: Thay thế màng lọc RO, xét nghiệm hệ thống nước dùng cho CTNT tai BVĐN

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 14/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
mời chào giá mua sắm Khí y tế của TTYT Hải Châu

mời chào giá mua sắm Khí y tế của TTYT Hải Châu

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 14/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Thông báo mời chào giá hóa chất, vật tư y tế các loại cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2023

Thông báo mời chào giá hóa chất, vật tư y tế các loại cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2023

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 13/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
mời chào giá: Dịch vụ tư vấn đấu thầu cho Bệnh viện Đà Nẵng

mời chào giá: Dịch vụ tư vấn đấu thầu cho Bệnh viện Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 13/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Thông báo mời tham gia thực hiện xác định giá khởi điểm của xe ô tô

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 10/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Thông báo mời chào giá vật tư y tế của Bệnh viện Đà Nẵng

Thông báo mời chào giá vật tư y tế của Bệnh viện Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 10/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm và vật tư y tế năm 2023 của TTYT Cẩm Lệ

mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm và vật tư y tế năm 2023 của TTYT Cẩm Lệ

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 10/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn: triển khai khám sàng lọc và truyền thông thảo luận nhóm về bệnh võng mạc đái tháo đường

Ngày 08/3/3023, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn tổ chức đợt khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường và thảo luận nhóm truyền thông bệnh VMĐTĐ thuộc khuôn khổ Dự án “Phát hiện sớm...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 10/03/2023 Chuyên mục: Hợp tác quốc tế Tags:
mời chào giá: Hàng hóa, vật tư, linh kiện, dịch vụ phục vụ việc sửa chữa thiết bị cho BVĐN

mời chào giá: Hàng hóa, vật tư, linh kiện, dịch vụ phục vụ việc sửa chữa thiết bị cho BVĐN

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 09/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
mời chào giá cung cấp Sổ khám bệnh và in ấn biểu mẫu phục vụ công tác chuyên môn năm 2023

mời chào giá cung cấp Sổ khám bệnh và in ấn biểu mẫu phục vụ công tác chuyên môn năm 2023

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 09/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Thông báo mời chào giá vật tư y tế của Trung tâm Y tế quận Hải Châu

Mời chào giá vật tư y tế của Trung tâm Y tế quận Hải Châu

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 09/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Thông báo mời chào giá hóa chất, vật tư y tế, hàng hóa của Bệnh viện Đà Nẵng

Mời chào giá hóa chất, vật tư y tế, hàng hóa của Bệnh viện Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 09/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
mời chào giá: Cung cấp dịch vụ thẩm định giá hàng hóa, vật tư y tế, hóa chất cho BVĐN.

mời chào giá: Cung cấp dịch vụ thẩm định giá hàng hóa, vật tư y tế, hóa chất cho BVĐN.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 08/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
ời chào giá: Dịch vụ tư vấn đấu thầu cho Bệnh viện Đà Nẵng

ời chào giá: Dịch vụ tư vấn đấu thầu cho Bệnh viện Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 07/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
mời chào giá đăng bài chuyên mục "Y tế và sức khỏe cộng đồng" trên báo Đà Nẵng

mời chào giá đăng bài chuyên mục "Y tế và sức khỏe cộng đồng" trên báo Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 07/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Thông báo mời chào giá hóa chất xét nghiệm của Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ

Mời chào giá hóa chất xét nghiệm của Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 06/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Thông báo mời chào giá hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

Mời chào giá hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 06/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
mời chào giá mua sắm hàng hoá cho khoa khám và QLSKCB tại BVĐN

mời chào giá mua sắm hàng hoá cho khoa khám và QLSKCB tại BVĐN

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 03/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Thư mời chào giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật!

Thư mời chào giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về mua sắm hiện vật bồi dưỡng độc hại.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 03/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Thông tin đấu thầu Tags:
mời chào giá đăng bài chuyên mục "Y tế và sức khỏe cộng đồng" trên báo Đà Nẵng của TTKSBT

mời chào giá đăng bài chuyên mục "Y tế và sức khỏe cộng đồng" trên báo Đà Nẵng của TTKSBT

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 02/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Thông báo mời chào giá hóa chất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng

Mời chào giá hóa chất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 02/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Thông báo mời chào giá hóa chất, vật tư y tế của Bệnh viện Đà Nẵng

Mời chào giá hóa chất, vật tư y tế của Bệnh viện Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 02/03/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Thông báo mời chào giá vật tư y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng

Mời chào giá vật tư y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 27/02/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Mời chào giá: Cung cấp hàng hóa, dịch vụ choBệnh viện Đà Nẵng

Mời chào giá: Cung cấp hàng hóa, dịch vụ choBệnh viện Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 24/02/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
mời chào giá Mua VT cơ khí sữa chữa và thay thế cho các khoa phòng BVĐN

mời chào giá Mua VT cơ khí sữa chữa và thay thế cho các khoa phòng BVĐN

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 24/02/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Mời chào giá: Cung cấp dịch vụ thẩm định giá hàng hóa cho BVĐN

Mời chào giá: Cung cấp dịch vụ thẩm định giá hàng hóa cho BVĐN

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 24/02/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Mời chào giá: Cung cấp dịch vụ thẩm định giá hàng hóa, vật tư y tế, hóa chất cho Bệnh viện Đà Nẵng

Mời chào giá: Cung cấp dịch vụ thẩm định giá hàng hóa, vật tư y tế, hóa chất cho Bệnh viện Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 23/02/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Mời chào giá: Cung cấp dịch vụ thẩm định giá hàng hóa, vật tư y tế, hóa chất cho Bệnh viện Đà Nẵng

Mời chào giá: Cung cấp dịch vụ thẩm định giá hàng hóa, vật tư y tế, hóa chất cho Bệnh viện Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 23/02/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
mời chào giá chống thấm nhà vệ sinh tại tầng 2 khu cấp cứu BVĐN

mời chào giá chống thấm nhà vệ sinh tại tầng 2 khu cấp cứu BVĐN

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 23/02/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
mời chào giá chống thấm nhà vệ sinh tại tầng 2 khu cấp cứu BVĐN

mời chào giá chống thấm nhà vệ sinh tại tầng 2 khu cấp cứu BVĐN

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 23/02/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
mời chào giá diệt chuột tại BVĐN trong 1 năm

mời chào giá diệt chuột tại BVĐN trong 1 năm

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 23/02/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:
mời chào giá: Hàng hóa, dịch vụ cho Bệnh viện Đà Nẵng

mời chào giá: Hàng hóa, dịch vụ cho Bệnh viện Đà Nẵng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 21/02/2023 Chuyên mục: Thông báo Tags:

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 4 9 3 9 0 5 7
Hôm nay: 1.774
Hôm qua: 2.367
Tuần này: 4.141
Tháng này: 15.164
Tổng cộng: 4.939.057

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang