LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN TUẦN THỨ 01 NĂM 2019
(Từ ngày31/12/2018 đến ngày 04/01/2019)

 

¾

Nội dung công việc

Địa điểm

SỞ Y TẾ

Các phòng

Thứ Hai  31/12

S

Trực tết

PH SYT

BS Yến

BS Hồng

BS Tùng

ThS Trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 01/01

S

 

Trực tết

PH SYT

BS Yến

BS Út

ThS Trường

ThS Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 02/01

 

S

8h30 Giao ban

PH SYT

BGĐ

Các phòng

8h Dự HNTK công tác tuyên giáo năm 2018

98 Lê Lợi

BS Hồng

TCCB

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 03/01

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

13h30 Họp cuối năm của Ban điều phối về ql lưu vực Sông Vu Gia

HT1T2

BS Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 04/01

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

14h00 Tiếp xúc cử tri

Phường Hòa Cường Nam

BS Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7 ngày 05/01/2019: Làm bù cho thứ 2 ngày 31/12/2018.