LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN TUẦN THỨ 27 NĂM 2018
(Từ ngày 02/07/2018 đến ngày 06/07/2018)

 

¾

Nội dung công việc

Địa điểm

SỞ Y TẾ

Các phòng

Thứ Hai  02/7

S

Dự Hội nghị trực tuyến Phiên họp Chính phủ tháng 6/2018 với các địa phương (cả ngày)

HT1T2

BS Yến

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

15h Họp Chi bộ

PH SYT

BGĐ

Đảng viên

17h30 Dự buổi gặp mặt thân mật

Bộ CHQS TP

BS Yến

 

 

 

 

 

Thứ Ba 03/7

S

 

8h Họp về thành phố 4 an

UBND Thanh Khê

BS Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 04/7

 

S

8h Dự HN sơ kết 06 tháng đầu năm

72 Bạch Đằng

BS Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 05/7

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

14h Họp về Trang thiết bị y tế

PH SYT

BS Yến

KHTC

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 06/7

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

14h Thẩm định BV Hoàn Mỹ

BV Hoàn Mỹ

BS Hồng

Đoàn thẩm định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      VĂN PHÒNG