Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
 • TUẦN THỨ 22
  ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

  Giao ban (Trương Văn Trình) Bgđ, các phòng SYT
  Hậu kiểm TTBYT (Trương Văn Trình) Đoàn hậu kiểm TPĐN

  Tập huấn UBKT đảng (Trương Văn Trình) UBKT ĐUK
  Tập huấn ubkt đảng (Trương Văn Trình) UBKT ĐUK

  Họp với ubnd về trẻ em (Trương Văn Trình) TTHC
  Họp tổ thẩm định định mức thuốc (Trương Văn Trình) Tổ thẩm định TTHC

  Làm việc tại cơ quan (Trương Văn Trình) SYT
  Làm việc tại cơ quan (Trương Văn Trình) SYT

  Họp đề tài kcb từ xa (Trương Văn Trình) Ban chủ nhiệm TTHC
  Họp về phương án cập nhật đơn thuốc lên hệ thống số TPĐN, họp gđyk (Trương Văn Trình) Các đơn vị liên quan, hội đồng TTHC