Bộ Y tế ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở theo Quyết định 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2018-2020

Để tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, đặc biệt là trạm y tế tuyến xã theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới (sau đây gọi là Đề án), theo đó, ngày 19/12/2017 Bộ Y tế đã ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án.

Chương trình hành động số 1379/CTr-BYT với các nội dung chủ yếu nhằm đạt được mục tiêu chung của Quyết định 2348/QĐ-TTg gồm:

1. Các nhiệm vụ chuyên môn:

- Truyền thông giáo dục và nâng cao sức khỏe.

- Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân.

- Dân số.

- Phòng bệnh.

- Khám bệnh, chữa bệnh.

- Dược và Y, Dược cổ truyền.

2. Tổ chức bộ máy, nhân lực

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

4. Bảo đảm tài chính cho mạng lưới y tế cơ sở gắn với bảo hiểm y tế toàn dân

5. Ứng dụng công nghệ thông tin

6. Xây dựng mô hình điểm đối với trạm y tế xã

7. Kiểm tra, giám sát

8. Thi đua, khen thưởng

Chi tiết nội dung của Chương trình hành động xem tại file đính kèm: /documents/10180/579055/tg-2017-1379-1.pdf

Hoài Vi

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng lao động

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm các gói thầu đối với Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2018 - 2020 cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho 16 cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế chưa tự tổ chức lựa chọn nhà thầu tại đơn vị

Đình chỉ lưu hành viên nang Cảm xuyên hương

Xử phạt vi phạm hành chính phòng khám đa khoa Hữu Thọ

Thông báo trúng thầu gói thầu Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho các cơ sở y tế trực thuốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỮU THỌ

Bệnh viện Mắt thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Kết quả giải thưởng ‘‘Toả sáng Blouse trắng’’ năm 2017

Thông báo kết quả xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp thành phố năm 2017

1 1 8 9 2 5 5 4
Hôm nay: 26332
Tháng này: 224980
Tổng cộng: 11892554