Ngành y tế Đà Nẵng thành lập ban điều hành Chương trình mục tiêu y tế dân số giai đoạn đến 2020

Nhằm tạo thuận tiện cho công tác quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế dân số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giám đốc Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 579/QĐ-SYT ngày 14/8/2018 về việc thành lập ban điều hành Chương trình mục tiêu y tế dân số đến năm 2020

Ban điều hành Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 gồm có các ông (bà) có tên sau đây:

     1. Bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Ðà Nẵng: Trưởng ban.

     2. Ông Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế: Phó Trưởng Ban thường trực.

     3. Ông Nguyễn Út - Phó Giám đốc Sở Y tế: Phó Trưởng ban.

     4. Ông Phạm Thanh Nhàn - Trưởng phòng KHTC Sở Y tế: Thành viên.

     5. Ông Nguyễn Minh Sơn - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế: Thành viên

     6. Bà Nguyễn Thị Quảng Trị - Phó TP Nghiệp vụ Y Sở Y tế: Thành viên.

     7. Bà Lưu Thị Bình - Phó TP KHTC - KTT Sở Y tế: Thành viên.

     8. Bà Phạm Thị Kim Chi - Phó TP KHTC Sở Y tế: Thành viên.

     9. Lãnh đạo các đơn vị được giao thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số: Thành viên.

     10. Bà Trần Thị Hoài Vi - Chuyên viên phòng KHTC Sở Y tế: Thư ký.

       Thường trực Ban điều hành các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 đặt tại Văn phòng Sở Y tế thành phố.

       Ban điều hành Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 có nhiệm vụ sau đây:

- Là đơn vị thực hiện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về toàn  bộ hoạt động của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, đề xuất nhu cầu kinh phí của Chương trình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ được giao.

- Theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình để phát hiện, xử lý và khắc phục kịp thời các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

- Quản lý và sử dụng các nguồn lực của Chương trình đúng mục tiêu và thực hiện việc thanh toán, quyết toán theo đúng các quy định hiện hành.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình lên Giám đốc Sở Y tế và các cơ quan liên quan theo quy định.

 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng họp đồng lao động năm 2018

Thực hiện nghiêm túc việc công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn

Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ tuyển dụng viện chức năm 2018

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà tuyển dụng viên chức năm 2018

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2018

Thông báo: TTYT quận Thanh Khê tuyển dụng viên chức năm 2018

Thông báo: TTYT Hòa Vang tuyển dụng viên chức năm 2018

Công cố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Công cố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

1 2 8 9 7 4 7 4
Hôm nay: 4712
Tháng này: 79430
Tổng cộng: 12897474