Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành

Hiển thị 1 - 20 of 220 kết quả.
của 11
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1 1047/SYT-VP Sở Y Tế Công văn Y Tế Giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 24/04/2019
2 00 Sở Y Tế Công văn Y Tế Lịch trực lễ giỗ tổ hùng vương năm 2019 11/04/2019
3 337/SYT-NVY Sở Y Tế Công văn Y Tế Thực hiện quy định về an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm 19/02/2019
4 49/2018/TT-BYT Bộ Y Tế Thông tư Y Tế Hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh 28/12/2018
5 00 Sở Y Tế Công văn Y Tế Lịch trực tết dương lịch 2019 26/12/2018
6 2876/syt-vp Sở Y Tế Công văn Y Tế giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 10/11/2018
7 2795/SYT-VP Sở Y Tế Công văn Y Tế Giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho BS Nguyễn Út 05/11/2018
8 2796/SYT-VP Sở Y Tế Công văn Y Tế Giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho BS Nguyễn Tiên Hồng 05/11/2018
9 2614/SYT-VP Sở Y Tế Công văn Y Tế Giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 22/10/2018
10 2082/SYT-VP Sở Y Tế Chỉ thị Y Tế giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 31/08/2018
11 00 Sở Y Tế Công văn Y Tế Lịch trực lễ 30/08/2018
12 1296 Sở Y Tế Công văn Y Tế Giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 10/06/2018
13 1233 Sở Y Tế Công văn Y Tế giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 02/06/2018
14 1163/SYT-VP Sở Y Tế Công văn Y Tế Giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 27/05/2018
15 1045/SYT-VP Sở Y Tế Công văn Y Tế Giấy ủy quyền phát ngôn báo chí 16/05/2018
16 3539/UBND-QLĐTư Thành phố Đà Nẵng Công văn Tài chính Quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu 15/05/2018
17 2073 Bộ Y Tế Quyết định Y Tế Ban hành nội dung thực hành cho đối tượng hành nghề y học cổ truyền để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 29/03/2018
18 19-CTr/TU Thành ủy Chương trình Y Tế Chương trình hành động số 19-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới 31/01/2018
19 18-CTr/TU Thành ủy Chương trình Y Tế Chương trình hành động số 18-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 31/12/2017
20 Sở Y Tế Công văn Y Tế Lịch trực Tết dương lịch năm 2018 28/12/2017
Hiển thị 1 - 20 of 220 kết quả.
của 11