Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành

Hiển thị 1 - 20 of 215 kết quả.
của 11
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1 2876/syt-vp Sở Y Tế Công văn Y Tế giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 10/11/2018
2 2795/SYT-VP Sở Y Tế Công văn Y Tế Giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho BS Nguyễn Út 05/11/2018
3 2796/SYT-VP Sở Y Tế Công văn Y Tế Giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho BS Nguyễn Tiên Hồng 05/11/2018
4 2614/SYT-VP Sở Y Tế Công văn Y Tế Giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 22/10/2018
5 2082/SYT-VP Sở Y Tế Chỉ thị Y Tế giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 31/08/2018
6 00 Sở Y Tế Công văn Y Tế Lịch trực lễ 30/08/2018
7 1296 Sở Y Tế Công văn Y Tế Giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 10/06/2018
8 1233 Sở Y Tế Công văn Y Tế giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 02/06/2018
9 1163/SYT-VP Sở Y Tế Công văn Y Tế Giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 27/05/2018
10 1045/SYT-VP Sở Y Tế Công văn Y Tế Giấy ủy quyền phát ngôn báo chí 16/05/2018
11 3539/UBND-QLĐTư Thành phố Đà Nẵng Công văn Tài chính Quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu 15/05/2018
12 2073 Bộ Y Tế Quyết định Y Tế Ban hành nội dung thực hành cho đối tượng hành nghề y học cổ truyền để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 29/03/2018
13 19-CTr/TU Thành ủy Chương trình Y Tế Chương trình hành động số 19-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới 31/01/2018
14 18-CTr/TU Thành ủy Chương trình Y Tế Chương trình hành động số 18-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 31/12/2017
15 Sở Y Tế Công văn Y Tế Lịch trực Tết dương lịch năm 2018 28/12/2017
16 10410/KH-UBND Thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Công nghệ thông tin Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2020 25/12/2017
17 7039/QĐ-UBND Thành phố Đà Nẵng Quyết định Y Tế Quyết định 7039/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị 18/12/2017
18 2331/QĐ-STTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Công nghệ thông tin Công bố định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin 15/12/2017
19 2934 Sở Y Tế Công văn Y Tế Giấy ủy quyền phát ngôn báo chí (từ ngày 30/10 - 03/11/2017) 30/10/2017
20 2852/SYT-VP Sở Y Tế Công văn Y Tế Giấy ủy quyền phát ngôn báo chí 23/10/2017
Hiển thị 1 - 20 of 215 kết quả.
của 11