Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành

Hiển thị 1 - 20 of 219 kết quả.
của 11
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1 00 Sở Y Tế Công văn Y Tế Lịch trực lễ giỗ tổ hùng vương năm 2019 11/04/2019
2 337/SYT-NVY Sở Y Tế Công văn Y Tế Thực hiện quy định về an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm 19/02/2019
3 49/2018/TT-BYT Bộ Y Tế Thông tư Y Tế Hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh 28/12/2018
4 00 Sở Y Tế Công văn Y Tế Lịch trực tết dương lịch 2019 26/12/2018
5 2876/syt-vp Sở Y Tế Công văn Y Tế giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 10/11/2018
6 2796/SYT-VP Sở Y Tế Công văn Y Tế Giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho BS Nguyễn Tiên Hồng 05/11/2018
7 2795/SYT-VP Sở Y Tế Công văn Y Tế Giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho BS Nguyễn Út 05/11/2018
8 2614/SYT-VP Sở Y Tế Công văn Y Tế Giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 22/10/2018
9 2082/SYT-VP Sở Y Tế Chỉ thị Y Tế giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 31/08/2018
10 00 Sở Y Tế Công văn Y Tế Lịch trực lễ 30/08/2018
11 1296 Sở Y Tế Công văn Y Tế Giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 10/06/2018
12 1233 Sở Y Tế Công văn Y Tế giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 02/06/2018
13 1163/SYT-VP Sở Y Tế Công văn Y Tế Giấy ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 27/05/2018
14 1045/SYT-VP Sở Y Tế Công văn Y Tế Giấy ủy quyền phát ngôn báo chí 16/05/2018
15 3539/UBND-QLĐTư Thành phố Đà Nẵng Công văn Tài chính Quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu 15/05/2018
16 2073 Bộ Y Tế Quyết định Y Tế Ban hành nội dung thực hành cho đối tượng hành nghề y học cổ truyền để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 29/03/2018
17 19-CTr/TU Thành ủy Chương trình Y Tế Chương trình hành động số 19-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới 31/01/2018
18 18-CTr/TU Thành ủy Chương trình Y Tế Chương trình hành động số 18-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 31/12/2017
19 Sở Y Tế Công văn Y Tế Lịch trực Tết dương lịch năm 2018 28/12/2017
20 10410/KH-UBND Thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Công nghệ thông tin Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2020 25/12/2017
Hiển thị 1 - 20 of 219 kết quả.
của 11