Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành

Hiển thị 201 - 220 of 220 kết quả.
của 11
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
201 1377/SYT-TCCB Sở Y Tế Công văn Y Tế V/v triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sư nghiệp 28/05/2013
202 63/BCĐCNTT Thành phố Đà Nẵng Công văn Công nghệ thông tin V/v phân công nhiệm vụ của các thành viên ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT thành phố Đà Nẵng 09/05/2013
203 1152/SYT-NVY Sở Y Tế Công văn Y Tế V/v triển khai "Hướng dẫn qui trình khám bệnh bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện" 07/05/2013
204 1143/QĐ-SYT Sở Y Tế Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc thành lập Ban biên tập website Sở Y tế thành phố Đà Nẵng 06/05/2013
205 1084/QĐ-SYT Sở Y Tế Quyết định Y Tế Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ của cộng tác viên dân số sức khỏe cộng đồng 02/05/2013
206 847/SYT-TCKT Sở Y Tế Công văn Y Tế Thông báo nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm 2012 (lần 2) 02/04/2013
207 620/TB-SYT Sở Y Tế Công văn Công nghệ thông tin Thông báo về việc tăng cường bài viết, đăng tin trên website Sở Y tế thành phố Đà Nẵng 08/03/2013
208 564/KH-SYT Sở Y Tế Kế hoạch Y Tế Kế hoạch về chương trình công tác Sở Y tế năm 2013 01/03/2013
209 561/KH-SYT Sở Y Tế Kế hoạch Y Tế Kế hoạch tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc 01/03/2013
210 364/QĐ-SYT Sở Y Tế Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thách, sử dụng hệ thống thông tin y tế thành phố Đà Nẵng 01/03/2013
211 361/QĐ-SYT Sở Y Tế Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về chi trả nhuận bút, thù lao đối với trang thông tin điện tử của Sở Y tế 01/03/2013
212 325/KH-SYT Sở Y Tế Kế hoạch Cải cách hành chính Kế hoạch xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính 27/02/2013
213 242/QĐ-SYT Sở Y Tế Quyết định Y Tế Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai áp dụng các nguyên tắc GDP của Bộ Y tế 05/02/2013
214 186/SYT-NVD Sở Y Tế Công văn Dược Tiếp nhận hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc 25/01/2013
215 2058/QĐ-SYT Sở Y Tế Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định ban hành quy chế quản lý, điều hành công việc, trao đổi văn bản điện tử qua mạng trong ngành y tế thành phố Đà Nẵng 28/09/2012
216 2057/SYT-VP Sở Y Tế Công văn Công nghệ thông tin V/v tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan 28/09/2012
217 3671/QĐ-BYT Bộ Y Tế Quyết định Y Tế Quyết định của Bộ Y tế phê duyệt hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh 27/09/2012
218 4704/QĐ-UBND Thành phố Đà Nẵng Quyết định Y Tế Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Y tế TP Đà Nẵng đến năm 2020 15/06/2012
219 7039/QĐ-UBND Thành phố Đà Nẵng Quyết định Y Tế Quyết định Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyêt số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị 18/12/2007
220 00 Sở Y Tế Công văn Y Tế Lịch trực tết Bính Thân năm 2016
Hiển thị 201 - 220 of 220 kết quả.
của 11