Lịch công tác
LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN TUẦN THỨ 33 NĂM 2018
(Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)

 

¾

Nội dung công việc

Địa điểm

SỞ Y TẾ

Các phòng

Thứ Hai  13/8

S

8h00 Tiếp đoàn kiểm tra PC tác hại thuốc lá

PH SYT

BGĐ

Các phòng

9h30 Giao ban

PH SYT

BGĐ

Các phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 14/8

S

 

8h Dự Hn lấy ý kiến dự thảo Luật cảnh sát biển VN

44 Bạch Đắng

BS Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

14h Làm việc với TTYT NHS

TTYT NHS

BGĐ

Các phòng

14h Kiểm tra nhiệm vụ trọng tâm số 01 ở cơ sở

Cơ sở

BS Hồng

KHTC, VPS

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 15/8

 

S

8h Dự HN PC bệnh phong

Bv Da liễu

BGĐ

Các phòng

 

 

 

 

C

 

15h30 Họp Chi bộ

PH SYT

BGĐ

Các phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 16/8

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

14h Kiểm tra nhiệm vụ trọng tâm số 01

Cơ sở

BS Hồng

KHTC, VPS

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 17/8

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

14h Kiểm tra nhiệm vụ trọng tâm số 01

Cơ sở

BS Hồng

KHTC, VPS

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

                                                                                                           

 

                                                                                                                                       VĂN PHÒNG     

 

 

In

Xem thêm lịch khác

Trung tâm Cấp cứu thông báo ký kết hợp đồng lao động mới năm 2018

Thực hiện quy định trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng mỹ phẩm

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thông báo kết quả tuyển dụng Hợp đồng lao động quý III/2018

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 26/7/2018)

Đối thoại trực tuyến với chủ đề 'An toàn thực phẩm, vì sức khỏe cộng đồng'

Kế hoạch về loại trừ bệnh phong quy mô cấp quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2020

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 17/7/2018)

Hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC “BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH"

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 04/7/2018)

1 2 7 4 5 8 7 5
Hôm nay: 0
Tháng này: 64868
Tổng cộng: 12745875