Trên cơ sở Kế hoạch số 5313/KH-UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc “Triển khai Chương trình hành động số 19-Ctr/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Lĩnh vực: Y tế”, Sở Y tế Đà Nẵng đã triển khai các hoạt động bám sát kế hoạch và đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:
Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-ATTP ngày 21/4/2016 của Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc thanh tra an toàn thực phẩm (ATTP) trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016 và kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt, từ ngày 22/4/2016 đến ngày 20/5/2016, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố.
Đó là chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nhằm vinh danh bàn tay tài hoa, tình yêu nghề nghiệp và trí tuệ của người lao động. Chương trình lựa chọn, trưng bày và vinh danh các sản phẩm xuất sắc tiêu biểu do chính người lao động trong doanh nghiệp sáng tạo hoặc trực tiếp hoàn thiện và sản xuất. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng vinh dự có 4 sản phẩm được lựa chọn trong đó sản phẩm trang phục chống dịch Ebola của ông Nguyễn Tấn Tiên Tổng công ty cổ phần y tế Danameco thuộc Công đoàn Ngành Y tế được trưng bày tại sự kiện quan trọng trên.

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thông báo kết quả thi tuyển viên chức và chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức năm 2016

Trung tâm tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình tuyển dụng hợp đồng lao động

Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng tuyển dụng họp đồng lao động

Kết quả xét chọn "Thầy thuốc ưu tú"

Bệnh viện Mắt thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

Thông báo: Thi tuyển viên chức Bệnh viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng năm 2016

Bệnh viện Da liễu thông báo tuyển nhân viên hợp đồng

Danh sách cơ sở khám chữa bệnh tính đến tháng 5/2016

Rút số đăng ký thuốc ra khỏi danh mục theo công văn số 2349/SYT-NVD

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

7 7 5 0 5 2 1
Hôm nay: 14684
Tháng này: 225862
Tổng cộng: 7750521