Triển khai Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 23-CT/TU ngày 01/6/2005 của Ban thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân số kế hạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) và xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; trong thời gian qua Sở Y tế cũng đã giao cho Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình chủ động chỉ đạo triển khai thường xuyên trong việc tổ chức thực hiện công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn thành phố thông qua các buổi giao ban định kỳ với các Trung tâm DS-KHHGĐ quận/huyện và xã/phường trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-SYT ngày 18/02/2016 của Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc thanh tra việc thực hiện Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo và Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, từ ngày 24/02/2016 đến ngày 11/3/2016, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 05 bệnh viện và 05 cơ sở kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ trên địa bàn thành phố.

Thông báo: Trung tâm Kiểm nghiệm tuyển dụng Hợp đồng lao động

Thông báo: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng viên chức

Đăng ký thông báo mời chào hàng

Đăng ký thông báo mời chào hàng

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động Bác sỹ

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo: Kết quả kiểm tra sát hạch hợp đồng lao động

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo về việc xét tuyển hợp đồng lao động

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng Hợp đồng lao động thực hiện hoạt động dịch vụ

Thông báo tuyển bác sỹ chuyên khoa da liễu

Cuộc thi "Giải pháp sáng tạo Y tế cộng đồng"

7 2 4 7 0 3 3
Hôm nay: 16977
Tháng này: 245506
Tổng cộng: 7247033